Category Archives: Dùn Dèagh Aonaichte

Ceum sìos no ceum suas?

‘S iomadh uair bho chionn corra bhliadhna a-nis a tha luchd-leantainn Dhùn Dè Ate a’ cluinntinn gu bheil an club acasan mar “chlach-sìnteig” a dh’fhaodas cluicheadairean òga, tàlantach a chleachdadh air an slighe suas gu cliù is fortan aig club m… Continue reading

Posted in àrd-amas, Dùn Dèagh Aonaichte, DUFC, Dùn Dè Utd, Dundee United FC, glòir-mhiann | Comments Off on Ceum sìos no ceum suas?

Cuimhneachain à Tannadice

Fear de na cluicheadairean-aghaidh Albannach a bu sgileile a bh’ ann riamh – Ralph MilneTadhal sgoinneil le Iain Fearghasdan an aghaidh HeartsSàr-sgioba na h-Eòrpa sna h-ochdadan, a’ gabhail air an sgioba còmhstri aca, Dùn Dèagh.Sàr-sgioba na h-E… Continue reading

Posted in Dùn Dèagh Aonaichte, Dundee United FC, tadhail | Comments Off on Cuimhneachain à Tannadice

Seallagain à….

PàirceThanachais (Tannadice Park), Dùn Dèagh Air stairsneach seusain ùr, tha sgioba coidsidh CB Dhùn Dèagh Aonaichte(Dundee United FC) gu dian an sàs ann a bhith a’ toirt nan cluicheadairean chun na h-inbhe as àirde de chor colainn a ghabhas… Continue reading

Posted in cor colainn, Dùn Dèagh Aonaichte, Dundee United FC, neart colainn | Comments Off on Seallagain à….

Dùn Dèagh Aonaichte – Buannaichean Cupa na h-Alba 2010

TIUGAINN LEAM GU PÀIRCE THANACHAISSÈISTTiugainn leam gu Baile Dhùn DèTiugainn leam gu Baile Dhùn DèTiugainn leam gu Baile Dhùn DèFar am faic sinn an glòir aig Tanachais.Chì sinn cuimhneachan nan laocha thug a’ bhuaidh san linn a dh’aoma c… Continue reading

Posted in Dùn Dèagh Aonaichte, Dundee United FC | Comments Off on Dùn Dèagh Aonaichte – Buannaichean Cupa na h-Alba 2010

Cairteal-chuairt dheireannach Cupa na h-Alba (Ath-chluich) – Dùn Dèagh Utd 1 Rangers 0

Grad iongnadh is fearg air sgioba coidsidh Rangers, nuair nach dubh an Rèitire às an tadhal a chuir Utd, mar is àbhaist dha bhith a’ dèanamh!Thachair e a-rithist a-nochd. Chuir DUFC tadhal ann, agus chaidh an tadhal a ghearradh às anns a’ bhad le … Continue reading

Posted in Cairteal Chuairt Dheireannach, Cupa na h-Alba, Dùn Dèagh Aonaichte, Dundee United FC, Iar-chuairt dheireannach, Rangers | Comments Off on Cairteal-chuairt dheireannach Cupa na h-Alba (Ath-chluich) – Dùn Dèagh Utd 1 Rangers 0

Celtic 1 Dùn Dèagh Aonaichte 1 – geam dealasach!

Chan eil DUFC air geama a ghleidheadh aig Pàirce Celtic bho 1992, nuair a chuir Donnchadh Fearghasdan tadhal dhaibh, agus Jim MacGilleathain aig stiùir na sgioba. Bhon uairsin, ‘s e Celtic a tha a’ cumail ceann a’ mhaide riutha fad iomadh bliadhna…… Continue reading

Posted in Dùn Dèagh Aonaichte, Dundee United FC, Jim MacGilleathain, Jim Maclean | Comments Off on Celtic 1 Dùn Dèagh Aonaichte 1 – geam dealasach!

A Mhaighstir MacGilleEathain, Fàilte Air Ais!

Tha e na adhbhar toileachaidh is tlachd dhomh a bhith a’ leughadh an-diugh gun d’ fhuair Jim MacGilleEathain, am manaidsear as fheàrr a bh’ aig Dùn Dèagh Aonaichte riamh, cuireadh gu cuirm far an d’ fhuair e duais a chomharraich an nì sin.’S e bh’ … Continue reading

Posted in Dùn Dèagh Aonaichte, Dundee United, Jim MacGilleEathain, Jim MacIlleathain, Jim Maclean | Comments Off on A Mhaighstir MacGilleEathain, Fàilte Air Ais!