Category Archives: Uibhist

Èiginn na Gnàth-shìde ann an Alba: Uibhist | Liam Alastair Crouse

Chaidh èiginn na gnàth-shìde a ghairm le Nicola Sturgeon nas tràithe dhen bhliadhna, ach dè tha sin a’ ciallachadh do dh’Uibhist a Deas, fear de na prìomh àiteachan a tha fo chunnart ri linn atharrachadh na gnàth-shìde? Anns an ath cheud bliadhna, dh’fhaodadh stoirmean nas treasa, cho math ri sruthlaidhean mòra cumhachdach nan cois, bristeadh… Continue reading

Posted in cliamte emergency, climate change, èiginn na gnàth-shìde, Gaelic, Gàidhlig, gnàth-shìde, Naidheachdan & Poileataigs, Outer Hebrides, Saidheans, Saidheans & Teicneòlas, Scotland, snh, south uist, stewart angus, Uibhist, uist | Comments Off on Èiginn na Gnàth-shìde ann an Alba: Uibhist | Liam Alastair Crouse

Còig fhaclan Uibhisteach

Thar an deireadh-sheachdain, bha a’ chiad fhèill litreachais sa Ghàidhlig ga cumail ann an Uibhist a Deas, ‘Às an Tobar’. Bha Catrìona NicIlleDhuibh an làthair, a’ bruidhinn mu fhaclan san leabhar ùr aice, Forradh: Sly Cooking – taghadh bho fhaclan is abairtean a chruinnich Mgr Ailein ann an Uibhist agus Èirisgeidh. Feasgar a’ chiad latha… Continue reading

Posted in Cànain, Cànan & Cultar, ceòlas, dana, gaelic uist, Gàidhlig, Scottish Gaelic, Uibhist, uist | Comments Off on Còig fhaclan Uibhisteach

Leann nam Biast

Cò idir a chuala mu leann nam biast, air neo leum[1] nam biast? Bidh cuid mhath de na h-Uibhistich os cionn aois dà fhichead eòlach gu leòr air – seòrsa de leann a bhathar a’ grùdadh an Uibhist (agus air Ghàidhealtachd, tha e coltach). Dèan gùgal dheth agus chan fhaigh thu ach aon iomradh a-staigh… Continue reading

Posted in beastie beer, biadh, Cànan & Cultar, ceòlas, leann nam biast, Uibhist | Comments Off on Leann nam Biast

EACHDRAIDH MU BHLIADHNA THEÀRLAICH

Leughaibh mu dheidhinn am Prionnsa Teàrlach a’ ruigsinn tirmòr na h-Alba. An dèidh dhuibh a bhith ga leughadh air fad, leughaibh a-rithist e agus feuchaibh ri na ceistean agus eacarsaichean a dhèanamh.  “Thainig am Prionnsa Teàrlach air tìr ann am Mùideart.” EARRANN A:  AM PRIONNSA A’ FÀGAIL NA FRAINGE   ‘S ann air an 20mh […] Continue reading

Posted in am Prionnsa Teàrlach, An Fhraing, an t-Eilean Fada, Arasaig, Eachdraidh, Eirisgeigh, Fear Bhòisdeil, Leughadh Fiosrachaidh, Mùideart, Uibhist | Comments Off on EACHDRAIDH MU BHLIADHNA THEÀRLAICH

Tha Gnothaichean Comataidh a’ tòiseachadh a-rithist an-diugh as dèidh fosadh an t-Samhraidh.

Tha Gnothaichean Comataidh a’ tòiseachadh a-rithist an-diugh as dèidh fosadh an t-Samhraidh. Bidh na comataidhean a leanas a’ coinneachadh an-diugh:   10.00m Foghlam is Cultar   10.00m Slàinte is Spòrs   10.00m Ceartas   2.00f Athchuing… Continue reading

Posted in athchuinge, Gnòthaichean pàrlamaideach, Uibhist | Comments Off on Tha Gnothaichean Comataidh a’ tòiseachadh a-rithist an-diugh as dèidh fosadh an t-Samhraidh.

Ionad-rocaidean Uibhist gu bhith dùnadh

Tha othail agus ùpraid a-nis gan dèanamh mu dheidhinn dùnadh Ionad-rocaidean Uibhist, agus an call a nì sin air eaconamaidh nan eilean ud – call cosnaidhean a bh’ air a shamhlachadh ri call de chòrr is 20, 000 cosnaidhean ann an Glaschu, ann an ao… Continue reading

Posted in ionad-rocaidean, Uibhist | Comments Off on Ionad-rocaidean Uibhist gu bhith dùnadh