Category Archives: Dwelly

faclan tuaireamach – some random words

Tha mi a’ toirt sealladh aig sgeulachdan mu dheidhinn clann air a bha a ghoid leis na sìthichean agus shaoil mi … dè an facal airson clann air a bha a ghoid leis na sìthichean. Thug mi sealladh anns an Dwelly agus lorg mi an facal seo …
còineachan, còineachain nm child stolen by fairies

Agus an sìthiche a chuir iad air cùl? Seo faclan air na son …
gaoithean, gaoithein, gaoitheinean nm changeling (fop, superficial person, talkative fellow, windbag)
sianaiche nm one who shrieks, screams, roars or yells; changeling, fairy-child
tacharra n changeling, pygmy

Ach chan e cloinn a-mhain a ghoid na sìthichean, uaireagan ghoid iad daoine inbheach. Seo facal airson sin cuideachd.
sighideach, sighideich nf person taken away by fairies, (also nm spectre, fairy)

Agus aon facal eile –
taran, tarain, taranan nm ghost of an unbaptized child Continue reading

Posted in Dwelly, faclan | Comments Off on faclan tuaireamach – some random words

Tàmailt – quarrelsome & conceited

Fhuair mi na abairtean seo ‘sa mhadainn an-diugh. Chuir iad aoibhneas orm, an treas dhuibh gu h-àraidh.Bheireadh tu conas às do leth-luirg. You would quarrel with one of your legs.Tha e ceutach às fhèin. He is conceited.Cho leòmach ri dà-bhlia… Continue reading

Posted in Dwelly, Gàidhlig, seanfhaclan, tamailt | Comments Off on Tàmailt – quarrelsome & conceited

Saothair obrach mhòr-chliùiteach!

DWELLY AIR LOIDHNESeo dhuibh DWELLY AIR LOIDHNE! Bidh fèill mhòr air seo buidheachas do na h-eòlaichean allail a shaothraich gu dìleas dìorrasach gus seo a chur air bhonn dhuinn uile. Continue reading

Posted in Beurla, Dwelly, Dwelly's, faclair, Gaelic, Gaidhlig | Comments Off on Saothair obrach mhòr-chliùiteach!