Category Archives: Dwelly’s

A-null, ’s a-nall… agus a-nunn?

Mar neach-ionnsachaidh na Gàidhlig, a thog i bho chaochladh dhaoine, ann an caochladh sgìrean na h-Alba, tha mi air caochladh dhual-chainntean a chluinntinn thar nam bliadhnaichean (7, ma bhios sinn a’ cunntadh). Agus rud a tha air bualadh orm bho chionn ghoirid ’s mi a’ fuireach an Uibhist, ’s e cleachdadh nan rudan ris an… Continue reading

Posted in argyll, Cànain, Cànan & Cultar, dana, dànamag, Dwelly's, Earra-Ghàidheal | Comments Off on A-null, ’s a-nall… agus a-nunn?

Saothair obrach mhòr-chliùiteach!

DWELLY AIR LOIDHNESeo dhuibh DWELLY AIR LOIDHNE! Bidh fèill mhòr air seo buidheachas do na h-eòlaichean allail a shaothraich gu dìleas dìorrasach gus seo a chur air bhonn dhuinn uile. Continue reading

Posted in Beurla, Dwelly, Dwelly's, faclair, Gaelic, Gaidhlig | Comments Off on Saothair obrach mhòr-chliùiteach!