Category Archives: Gàidhealtachd

On Gaelic, Language and Identity

Scotland is evolving as a country, as a cultural entity, as a place that knows itself. The contradictory and dividing myths we’ve told ourselves (and been told) are falling apart. One of the enduring mythologies is that of the “divided self” – from the “double and divided” Scottish self in literature including Hogg’s The Private […] Continue reading

Posted in Caledonian Antisyzygy, Duolingo, Gàidhealtachd, Gàidhlig, Ghetto na Gàidhlig, Scotland | Comments Off on On Gaelic, Language and Identity

Education and the colonisation of the Gàidhlig mind … 2

Part two of Iain MacKinnon’s exploration of colonisation and education in the Scottish and global context – see part one here. In the nineteenth century fairly direct forms of oppressive violence and terror appear to have been used in efforts to frighten young Gaels into abandoning their language. That physical force and forms of psychological […] Continue reading

Posted in Colonisation, Decolonisation, Gàidhealtachd, Gàidhlig, Ghetto na Gàidhlig, Gĩkũyũ, Iain Crichton Smith, Kenya, Linda Tuhiwai Smith, Scotland, Skye | Comments Off on Education and the colonisation of the Gàidhlig mind … 2

Education and the colonisation of the Gàidhlig mind

In 1755 the Scottish Enlightenment historian and future rector of Edinburgh University, Reverend William Robertson, delivered a sermon on the role of ‘the divine wisdom, in the government of the world’. Robertson was convinced that Christianity’s role in history was to redeem the vices and perfect the virtues of all human societies, and his sermon […] Continue reading

Posted in Gàidhealtachd, Ghetto na Gàidhlig, History | Comments Off on Education and the colonisation of the Gàidhlig mind

Ceist Mhòr an Fhearainn

Bho chionn bheagan mhìosan a-nis, tha mi air a bhith ag obair air rannsachadh airson sreath do dh’obraichean ealain ùra. Tha riamh ùidh air a bhith agam anns a’ cheangal a th’ againn ris an àrainneachd agus ris an t-saoghal – gu h-àraid a’ coimhead air cho dlùth ’s a tha a’ bheatha ris an […] Continue reading

Posted in Gàidhealtachd, Gàidhlig, Ghetto na Gàidhlig, Scotland | Comments Off on Ceist Mhòr an Fhearainn

A Radical Plan for Gaelic Scotland

When a group of likeminded individuals set up the group Misneachd (confidence, courage) a little over two years ago, there was a strong feeling that a new grassroots movement was needed to campaign for Gaelic, and more importantly, for Gaelic communities. It was apparent that little had changed since the passing of the Gaelic Language Act and […] Continue reading

Posted in Gaelic, Gàidhealtachd, Ghetto na Gàidhlig, Scottish Gaelic | Comments Off on A Radical Plan for Gaelic Scotland

Turasachd is Taigheadas

Carson a tha sinn fhathast a’ leantainn creideamh eaconomaigeach nua-libearalach ann am Breatainn, dòigh smaoineachaidh a bhrosnaich Thatcher is Regan? Gu dearbha, carson nach eil Alba deònach slighe eadar-dhealaichte a ghabhail? ’S tric a chluinnear mu staing taigheadais, anns an Eilean Sgitheanach gu sònraichte, sna làithean seo agus ràith thurasachd cho trang ’s a bh’… Continue reading

Posted in Alba, eaconamaidh, Gàidhealtachd, Gnothaichean eile, Naidheachdan & Poileataigs, taigheadas, turasachd | Comments Off on Turasachd is Taigheadas

The Power of the Colonised Mind

I started to write this article in Gaelic, with a view to bolstering Bella’s already excellent corpus of Gaelic-language articles, but I realised that in doing so, I would be shutting off the very people who need to read it from its key messages. Indeed, I don’t need to preach to the Gaelic-speaking community about […] Continue reading

Posted in Gaelic, gaelic culture, Gàidhealtachd, Gàidhlig, Ghetto na Gàidhlig, Scotland | Comments Off on The Power of the Colonised Mind

The Power of the Colonised Mind

I started to write this article in Gaelic, with a view to bolstering Bella’s already excellent corpus of Gaelic-language articles, but I realised that in doing so, I would be shutting off the very people who need to read it from its key messages. Indeed, I don’t need to preach to the Gaelic-speaking community about […] Continue reading

Posted in Gaelic, gaelic culture, Gàidhealtachd, Gàidhlig, Ghetto na Gàidhlig, Scotland | Comments Off on The Power of the Colonised Mind

Cinnidhean ann an Eachdraidh na Gàidhealtachd

Ged as urrainn gach cinneadh a dhol air ais gu aon sinnsear (sì-seanair – eponym), le fìrinn, ’s e cruinneachadh gu math farsaing le ceanglaichean eadar-dhealaichte a bha ann an cinneadh. Ged a bha dàimh is càirdeas is breith cudromach, bha mòran dhaoine ann an cinneadh tro uchd-mhacachd cuideachd. Bha an cinneadh a’ toirt a-steach […] Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, cinneadas, cinnidhean, Eachdraidh, Gàidhealtachd, Leughadh Fiosrachaidh | Comments Off on Cinnidhean ann an Eachdraidh na Gàidhealtachd

Sgeulachdan Siubhlach ann an Inbhir Nis #gaidhlig #inbhirnis #sp4

Tha an taisbeanadh dà-chànanach Sgeulachdan Siubhlach a sheallas mar a chaidh daoine an-sàs ann am Pàrlamaid na h-Alba gus cùisean atharrachadh air fosgladh ann an Taigh-cluiche Eden Court ann an Inbhir Nis.   Agus i a’ bruidhinn air fosgladh a… Continue reading

Posted in Eden Court, Gabhail pàirt, Gàidhealtachd, Gàidhlig, Inbhir Nis, Moving Stories | Comments Off on Sgeulachdan Siubhlach ann an Inbhir Nis #gaidhlig #inbhirnis #sp4