Category Archives: falaisgean

Teintean Astràilia: àbhaisteach no mì-àbhaisteach?

As t-Sultain, bheothaich teine ann an Cuimrigh-a-Deas Nuadh agus cha b’ urrainn do luchd-smàlaidh a chur às. As t-Samhain, chaidh staid éiginn éigheachd ann an Cuimrigh-a-Deas Nuaidh agus bhon àm sin sgaoil na teintean troimh gach stàit Astràilianach, a’ cur faisg air naoi millean heactair deug agus barrachd air dà-mhìle taigh ’s a sia ceud… Continue reading

Posted in àrainneachd, Astràilia, atharrachadh na gnàth-shìde, falaisgean, Gnothaichean eile, nadar, Naidheachdan & Poileataigs, teintean | Comments Off on Teintean Astràilia: àbhaisteach no mì-àbhaisteach?