Category Archives: neo-eisimileachd

Alba san Roinn Eòrpa às dèidh an reifreann – dè do bheachd? #eòrpa #gàidhlig

Tha Comataidh na h-Eòrpa is nan Dàimhean a-muigh a’ dèanamh rannsachadh an-dràsta air molaidhean Riaghaltas na h-Alba airson Alba san Roinn Eòrpa. Mar phàirt den rannsachadh seo, tha a’ Chomataidh air bhideo a dhèanamh a tha a’ brosnachadh… Continue reading

Posted in EER Committee, EU, europe, indyref, neo-eisimileachd, Roinn Eòrpa | Comments Off on Alba san Roinn Eòrpa às dèidh an reifreann – dè do bheachd? #eòrpa #gàidhlig

Alba, Neo-eisimileachd agus an Roinn Eòrpa – dè do bheachd? #gaidhlig

Tha Comataidh Eòrpach is Dàimhean Taobh a-muigh a’ cumail rannsachadh mu mholaidhean Riaghaltas na h-Alba mu Alba neo-eisimeileach a bhith na bhall den Aonadh Eòrpach.  Tha a’ chomataidh ag iarraidh beachdan an t-sluaigh a chluinntinn. C… Continue reading

Posted in an t-aonadh eòrpach, aonadh na h-eòrpa, Comataidhean, Gnòthaichean pàrlamaideach, indyref, neo-eisimileachd | Comments Off on Alba, Neo-eisimileachd agus an Roinn Eòrpa – dè do bheachd? #gaidhlig

2014 agus mar sin air adhart #gaidhlig #gaelic

Chaidh deasbad a chumail an-dè air molaidhean airson Alba san àm ri teachd, a’ gabhail a-steach nam molaidhean airson reafran (referendum) air neo-eisimeileachd.   Mar phàirt de seo, ghabh Seonag NicLaomainn BPA a’ chiad òraid aice mar cheann… Continue reading

Posted in Ailig Salmond, aonadh, devo max, devolution, Fèin-riaghaladh, Gnòthaichean pàrlamaideach, Johan Lamont, neo-eisimileachd, Pàrtaidh Làbarach na h-Alba, Prìomh Mhinistear, reafran, referendum, riaghaltas na h-alba, Seòmar, union | Comments Off on 2014 agus mar sin air adhart #gaidhlig #gaelic

Eadar dà bheachd?

Tha Rùnaire na h-Alba, Mìcheal Moore, ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba ceistean a dh’fhreagairt mu na planaichean aca airson neo-eisimileachd. Chunnaic sinn pàirt dhen òraid a bheireas e seachad bhon àrd-ùrlar a-màireach, far an can e gum bu chòir don SNP innse don t-sluagh dè… Continue reading

Posted in bun-reachd, neo-eisimileachd | Comments Off on Eadar dà bheachd?

Mòrchuid ga cur gu feum

Dè tha an SNP a’ dol a dhèanamh leis a’ mhòrchuid aca? Fhuair sin beagan a bharrachd fiosrachaidh an-dè, agus am Prìomh Mhinistear a’ foillseachadh plana reachdais an riaghaltais airson na bliadhna romhainn. Bha 15 bile ùr anns a’ chlàr,… Continue reading

Posted in bun-reachd, ceartas, neo-eisimileachd | Comments Off on Mòrchuid ga cur gu feum

Aghaidh ri aghaidh

‘S e seo là de fhuaimnean agus dathan, de cheòl agus de bhàrdachd. Thàinig BPA agus an teaghlaichean gu Holyrood an-diugh leis na h-aodaich spaideal orra – fèilidhean, sherwani agus co-dhiù aon ad a bha na h-adhbhair sitrich a-measg… Continue reading

Posted in bun-reachd, neo-eisimileachd | Comments Off on Aghaidh ri aghaidh

Cia mheud referendum?

Ron taghadh, bha pàrtaidhean an aonaidh ag ràdh nach bu chòir referendum a chumail air neo-eisimileachd do dh’Alba. A-nis, ‘s cotach gu bheil cuid dhiubh dhen bheachd nach biodh aon referendum gu leòr. Sin as dèidh mar a thuirt Rùnaire… Continue reading

Posted in bun-reachd, neo-eisimileachd | Comments Off on Cia mheud referendum?

Bho bhàrdachd gu rosg

B’ e Mario Cuomo, riaghladair New York bho 1983 gu 1994, a thuirt gum bi luchd-poileataigs ag iomairt ann am bàrdachd, ach a’ riaghladh ann an rosg. An-diugh, chaidh iarraidh air a’ phrìomh mhinistear gluasad bho bhàrdachd na h-iomairt gu… Continue reading

Posted in bun-reachd, neo-eisimileachd | Comments Off on Bho bhàrdachd gu rosg

A’ bhòt air neo-eisimeileachd

Aig a’ cheann-thall, thàinig referendum air neo-eisimeileachd. Bhòt 89.7% de dhaoine airson stàit neo-eisimileachd a stèidheachadh. Ach chan ann mu dheidhinn Alba a tha mi a’ bruidhinn, ach mu Chatalunya. Didòmhnaich chaidh ‘consulta’ a chumail ann am Barcelona gus beachd… Continue reading

Posted in bun-reachd, neo-eisimileachd, taghadh-albannach-2011 | Comments Off on A’ bhòt air neo-eisimeileachd

Deasbad a’ gluasad

Tuilleadh air freagairt an SNP do Bhile na h-Alba. Dh’innis Fiona Hyslop don t-seòmar an-diugh gun dèidheadh an riaghaltas an sàs ann an sgrùdadh a’ bhile aig Holyrood. Thèid sùil a thoirt air a’ bhile le comataidh shònraichte na pàrlamaid Albannaich agus… Continue reading

Posted in bun-reachd, coimisean-chalmain, neo-eisimileachd | Comments Off on Deasbad a’ gluasad