Category Archives: ealan

Clàraichean

Seo na ceannaich mi aig féill chlàraichean aig an deireadh-seachdaine. Féill chlàraichean? San 21mh linn? Uill, bha talla mòr spaideil a’ bhaile loma-làn daoine a bha a’ reic is a cheannachd chlàraichean, agus a’ mhòr-chuid dhaibh anns a’ chruth seo, … Continue reading Continue reading

Posted in Ceòl, comann, ealan, furachas | Comments Off on Clàraichean

Càil do bhiadh agad – AM FOGHAR

Ann an Iapan, ‘s e seo ràith mhath na bliadhna air tilleadh thugainn a-rithist. Agus, ‘s ìongantach mura robh fiughar aig mòran rithe an seo troimh làithean fada tachdta an t-samhraidh.A-nis, tha an aimsir bhruthainneach air falbh, agus tha ài… Continue reading

Posted in aimsir, àile, càil, ealan, fionnar, foghar, Iapan, ràith | Comments Off on Càil do bhiadh agad – AM FOGHAR