Category Archives: v-word

Boris MacIain agus Bòrd na Gàidhlig – saoil a bheil iad sin càirdeach?

Hey a chàirdean, is fhada bhon uair sin!

Bithidh fios agaibh uile, tha Gilleasbuig deimhinne às, gu bheil prìomh mhinistear ùr againn a tha cosnadh cliù nach beag is àrd-mholadh às leth na Rìoghachd Aonaichte.

Fear a tha uabhasach comasach … Continue reading

Posted in Bòrd na Gàidhlig, linntean ùra, v-word | Comments Off on Boris MacIain agus Bòrd na Gàidhlig – saoil a bheil iad sin càirdeach?

Am mòd: cha chan mi càil mus can mi "bhàighbrant"

Làrach-lìn a’ Hootsmon, dìreach an-dè:

(Fear B. Wilson a sgrìobh seo)

Gilleasbuig:

Youthful & vibrant eh? Hmmm …

Gilleasbuig:

I’m convinced!

@GilleAotrom  Continue reading

Posted in am Mòd, Gaelic howlers, v-word | Comments Off on Am mòd: cha chan mi càil mus can mi "bhàighbrant"

Clach-mhìle, comharra-tìre, ceum mòr etc. etc. vol. XVII

An t-seachdain seo chaidh, ann an Times Education Supplement:

Agus a’ leantainn air adhart san aon artagail:

"Most parents also associate with the very vibrant and growing Gaelic cultural scene in Scotland …"

"… through a combination of support from the government and Bòrd na Gàidhlig, innovative pathways into Gaelic teaching … are proving Continue reading

Posted in another milestone/landmark/great stride, v-word | Comments Off on Clach-mhìle, comharra-tìre, ceum mòr etc. etc. vol. XVII

Predictably – am facal-V a’ togail ceann a-rithist

Well a chàirdean, ‘s fhada bho nach do nochd "craobh-sgaoileadh Gàidhlig" agus "a’ v-word" còmhla san aon brath-naidheachd … cus ro fhada ann am beachd ‘Illeasbuig, a bhios a’ cumail sùil gheur air gnothaichean dha leithid nuair a cheadaicheas an tìde dha.Bha e na thogail mòr dhan fhear aotrom ma tha nuair a thog am facal-v as fhèarr leis ceann a-rithist an t-seachdainsa –

"In the autumn of Continue reading

Posted in BBC Alba, v-word, wonderful BBC Alba | Comments Off on Predictably – am facal-V a’ togail ceann a-rithist