Category Archives: bbc naidheachdan fuadain

Na taghaidhean ionadail – mar a bhuinnig BBC Naidheachdan Gàidhlig cridhe is inntinn

Amazing Tory surge faithfully chronicled by totally impartial BBC Alba hacks 

Well a chàirdean, sin àm traing ‘son ‘Illeasbuig seachad cha mhòr, agus cuiridh ar gaisgeach aghaidh air blogadaireachd àrd-comasach a-rithist.

Bha am blogadair còi… Continue reading

Posted in bbc naidheachdan fuadain, wonderful BBC Alba | Comments Off on Na taghaidhean ionadail – mar a bhuinnig BBC Naidheachdan Gàidhlig cridhe is inntinn

On this most significant of days, time to pause and reflect …

… on further cur/cuir confusion at bbcnaidheachdan-fuadain!

Gilleasbuig:

Mo thogair naidheachdan fuadain, ‘s e mi-chinnt aca mu chur/chuir as mò a th’ air m’ aire!

@GilleAotrom
Continue reading

Posted in bbc naidheachdan fuadain, corporate Gaelic tweets, cur cuir neo a' chuir? | Comments Off on On this most significant of days, time to pause and reflect …

Ceud soraidh slàn le … Clì Gàidhlig

Chuir e iongnadh air Gilleasbuig nach robh dol-fodha Clì Gàidhlig ach àiridh air deich diogan air naidheachdan BBC Alba "An Là" an t-seachdain seo chaidh.

Thighearna, arsa Gilleasbuig ris fhèin, am faodadh e bhith gun robh comh-chagair a’ dol eadar madaidhean-naidheachd An Là agus luchd Bòrd na Gàidhlig, gus an naidheachd a sguabadh fon bhrat-ùrlair? Saoil a bheil aon smid fianais aig neach sam Continue reading

Posted in bbc naidheachdan fuadain, Ceud soraidh slàn le ..., Cli Gaidhlig | Comments Off on Ceud soraidh slàn le … Clì Gàidhlig