Category Archives: comhradh

Còmhradh: Air a’ fòn gu Bòrd na Gàidhlig

Cuir na h-abairtean ann an òrdugh.   Ri – Hallo, – Maighstir – faod – Caimbeul? – mi – am – bruidhinn – faod   – feasgar – gus – sibh. – troimhe – fuirichibh – an – mi – cuir   leisgeul, – trang – tha – an-dràsta. – loidhne – an – gabhaibh… Read More Còmhradh: Air a’ fòn gu Bòrd na Gàidhlig Continue reading

Posted in abairtean, Bòrd na Gàidhlig, comhradh, Faclaireachd is gràmar, foirmeil, gramar, òrdagh, òrdugh, riochdan foirmeil | Comments Off on Còmhradh: Air a’ fòn gu Bòrd na Gàidhlig

Còmhradh: Do na bùithtean / To the shops

Sgrìobh am facal dòigheil anns a’ bheàrn.   Màiri: An tèid sinn do na( _________) an-diugh? Sìne: (______). Tha mi ag iarraidh geansaidh ùr agus siampù. Màiri: (___________) ma-thà. Sìne: Seall an geansaidh uaine (_________) an uinneag! Nach eil e (_________)! Màiri: Na can rium g’eil thu dol (_____) (________)? Tha e dìreach (__________)! Sìne:… Read More Còmhradh: Do na bùithtean / To the shops Continue reading

Posted in aodach, bùithtean, bùthan, ceannach, comhradh, Faclaireachd is gràmar, faclan, geansaidh, siampù | Comments Off on Còmhradh: Do na bùithtean / To the shops

Còmhradh: Droch chuimhne

Cuir na seantansan seo ann an òrdagh.  gus seo mi nì ? air a cuimhne a’ choinneamh chumail dè ………………………………………………………………………………………………………………… bheil chuimhne agad? droch a ………………………………………………………………………………………………………………… tolltach ’s a ann chuimhne. tha mo ………………………………………………………………………………………………………………….. uaireannan, ris sin. lapan oirre thig leagte an t- agus suidheachadh …………………………………………………………………………………………………………………… motha tu, a mar dh’aithriseas as fhaide nas ’s… Read More Còmhradh: Droch chuimhne Continue reading

Posted in comhradh, cur an òrdagh, droch chuimhne, Faclaireachd is gràmar, Gun roinn-seòrsa, ìre eadar-mheadhanach, luchd-ionnsachaidh | Comments Off on Còmhradh: Droch chuimhne

An dithis danarra

Gàidheal 1 : “A rèir coltais, tha a’ Ghàidhlig a’ fannachadh.”Gàidheal 2: “A bheil?”Gàidheal 1: “Tha i a’ lapachadh ‘s a’ lagachadh.”Gàidheal 2: “Cha do chuala mise iomradh air sin.”Gàidheal 1: “Sin a chionn ‘s gu bheil do thòin anns t-solas… Continue reading

Posted in còmhstrì, comhradh, deasbad, Gaelic, Gàidheal, Tuasaid | Comments Off on An dithis danarra

Comhradh sa Ghaidhlig

Comhradh airson Podcast Gaidhlig hosted by steafan28.Join nowChat about what’s on your mind. More about public chats. Continue reading

Posted in comhradh, conversation, Gaelic, Gaidhlig, scottish | Comments Off on Comhradh sa Ghaidhlig