Category Archives: scottish

Bhideo Gàidhlig leis an Oifigear Riaghlaidh #gaidhlig

Mar phàirt de Sheachdain Gàidhlig na Pàrlamaid, tha sinn aot bhideo ùr a chlaradh leis an Oifigear Riaghlaidh a’ feuchainn beagan abairtean Gàidhlig. Rinn e fìor mhath! AlasdairAir a chur ann an: Cànan, Gabhail pàirt, Gàidhlig, Oifigear Riaghlaigh, Uncategorized Tagged: alba, Gaelic, Gàidhlig, scottish Continue reading

Posted in Alba, cànan, Gabhail pàirt, Gaelic, Gàidhlig, Oifigear Riaghlaigh, scottish | Comments Off on Bhideo Gàidhlig leis an Oifigear Riaghlaidh #gaidhlig

Bàrdachd | Am Fosal

do Lodaidh MacFhionghain* Cha b’ iongnadh leam ged a chuir muinntir na sgìre seo “Am Fosal” ort oir tha thusa a’ tighinn beò air chleas nam famhairean a bha a’ smàgadh air an talamh nuair a bha am fonn air ùr bhriseadh. Chan e dreug ghailbheach lasrach a chuir ás dha’n Ghàradh sin ach fuarachadh… Continue reading

Posted in Alba Nuadh, Albainn Nuaidh, Antigonish, bàrdachd, Cape Breton, Ceap Breatainn, dana, dànamag, Dr Michael Newton, famhair, Fosal, Gaelic, Gàidhlig, Lewis MacKinnon, Lodaidh MacFhionghain, Michael Newton, Nova Scotia, Oifis Iomairtean na Gàidhlig, scottish, Sgrìobhadh Cruthachail | Comments Off on Bàrdachd | Am Fosal

Comhradh sa Ghaidhlig

Comhradh airson Podcast Gaidhlig hosted by steafan28.Join nowChat about what’s on your mind. More about public chats. Continue reading

Posted in comhradh, conversation, Gaelic, Gaidhlig, scottish | Comments Off on Comhradh sa Ghaidhlig