Category Archives: Ceud soraidh slàn le …

Sàr-ionad na Gàidhlig v. tuiseal ginideach

Ceud soraidh slàn leis an tuiseal ghinideach a chàirdean (vol. VXIII)  

Tuiseal na mallachd – nach buidhe dhuinn gu bheil e dol às anns a’ Ghàidhlig ùr.

Nach smaoinich sibhse – ainmearan ag atharrachadh an crutha a rèir riaghailtean nach tuig… Continue reading

Posted in an tuiseal ginideach, Ceud soraidh slàn le ..., Eastwick Big Barn | Comments Off on Sàr-ionad na Gàidhlig v. tuiseal ginideach

Ceud soraidh slàn le … Clì Gàidhlig

Chuir e iongnadh air Gilleasbuig nach robh dol-fodha Clì Gàidhlig ach àiridh air deich diogan air naidheachdan BBC Alba "An Là" an t-seachdain seo chaidh.

Thighearna, arsa Gilleasbuig ris fhèin, am faodadh e bhith gun robh comh-chagair a’ dol eadar madaidhean-naidheachd An Là agus luchd Bòrd na Gàidhlig, gus an naidheachd a sguabadh fon bhrat-ùrlair? Saoil a bheil aon smid fianais aig neach sam Continue reading

Posted in bbc naidheachdan fuadain, Ceud soraidh slàn le ..., Cli Gaidhlig | Comments Off on Ceud soraidh slàn le … Clì Gàidhlig

Soraidh slàn leis … an tuiseal ginideach, bithidh Gilleasbuig ga ionndrainn

Another great stride for Gaelic as the Bòrd abolishes troublesome genitive case

@GilleAotrom
Continue reading

Posted in Ceud soraidh slàn le ..., corporate Gaelic tweets, Gaelic howlers, rampant quangocracy | Comments Off on Soraidh slàn leis … an tuiseal ginideach, bithidh Gilleasbuig ga ionndrainn