Category Archives: GhettoNaGàidhlig

On Sacred Cows

There’s a gap between the reality of the mass of people appreciating the centrality of gaelic language and culture to Scotland – and small handful of mainstream media outlets cultivating hatred and grievance. First the good news. After the spectacular success of Gaelic Duolingo – covered here and here –  and after the critical reflection […] Continue reading

Posted in Gaelic education, Ghetto na Gàidhlig, GhettoNaGàidhlig, Scottish Gaelic | Comments Off on On Sacred Cows

Scottish Gaelic Explained

This is a lovely new accessible introduction to Gaelic from VisitScotland. The voiceover is by the wonderful Mary Ann Kennedy. Continue reading

Posted in Gaelic, Gàidhlig, Ghetto na Gàidhlig, GhettoNaGàidhlig | Comments Off on Scottish Gaelic Explained

Na Dùthchannan Ceilteach – The Celtic Nations

The brilliant @ScotsGaelicfor has created this primer disentangling the various Celtic Nations flags and languages … 1. Cornwall is “a’ Chòrn.” Cornish (#Kernowek) is “Còrnais.” It’s very similar to Welsh and has around 500 – 600 speakers (we think). It’s been brought back from the brink and the number of speakers is growing so “neart […] Continue reading

Posted in Alba, Celtic, Gaelic, Ghetto na Gàidhlig, GhettoNaGàidhlig | Comments Off on Na Dùthchannan Ceilteach – The Celtic Nations

Backing Bella

Readers and writers have been responding to Bella’s tenth anniversary and fundraising appeal. Here’s Rona MacDonald … * Donate to support Bella here. Thank you. Continue reading

Posted in #backingbella, Bella10, Gaelic, Gàidhlig, Ghetto na Gàidhlig, GhettoNaGàidhlig | Comments Off on Backing Bella

Crìoch air Seann Thraidisean Eòrpach: Luchd-ciùird Bhreatannach air a’ Mhòr Thìr

‘S ann ann an tuil a thàinig an rabhadh o Remain mu Bhrexit a’ bualadh air an eaconomaidh, mun chrìonadh air obair nam bancaichean agus institiuidean ionmhais ann an Lunnainn. Agus o thaobh Leave, beachdan aig luchd-ciùird is obair leth-sgileil – mar a chòrd e riutha a ràdh, ordinary people – a bha a’ nochdadh […] Continue reading

Posted in Brexit, Gàidhlig, Ghetto na Gàidhlig, GhettoNaGàidhlig, trades | Comments Off on Crìoch air Seann Thraidisean Eòrpach: Luchd-ciùird Bhreatannach air a’ Mhòr Thìr

An Tèid Sruthan a Shaoradh o Sheann Dhìleab?

Beag air bheag, tha an abhainn ag atharrachadh. Gu h-àraidh fad mhìosan a’ gheamhraidh, tha an t-sruth ga cumadh, ga h-ùrachadh, a’ togail is a’ tuiteam dhòrlaich ghreabhail agus a’ dèanamh leapadh–cladha ùr don bhradan is don bhreac. Thèid na bruaichean a sgùradh, am poll ga shuidheachadh far am bu laige an t-sruth, agus thar […] Continue reading

Posted in Gàidhlig, Ghetto na Gàidhlig, GhettoNaGàidhlig | Comments Off on An Tèid Sruthan a Shaoradh o Sheann Dhìleab?

#SP16 Results: Beachdan le Ruairidh MacÌomhair agus Daibhidh Rothach

Chan eil a’ chòmhstri mun dàrna bhòt eadar dà phàrtaidh a tha còmhla a’ dèanamh mòr-chuid airson neo-eisimeileachd ach a’ sealltainn gu bheil mu leth chuid de luchd-bhòtaidh fhathast am beachd gum bu chòir an t-Aonadh a bhriseadh. Do chuid, ’s e sgaradh a tha seo. ‘S fheàirrde saothair co-roinnte agus co-obrachadh. Mar a dh’aidich […] Continue reading

Posted in Gàidhlig, Ghetto na Gàidhlig, GhettoNaGàidhlig, SP16 | Comments Off on #SP16 Results: Beachdan le Ruairidh MacÌomhair agus Daibhidh Rothach