Category Archives: Naidheachdan

Dath is blas na fìrinn

“Chì sinn”, mar a thuirt an dall “DSCF3610”le steele_chas fo chead CC BY-NC-ND 2.0 Nuair a bha thu nad phàiste, is dòcha gun robh do mhac-meanmna ag obair gu sgairteil, a’ dealbhadh saoghal taitneach eile dhut fhèin agus gun dèanadh do dhlùth-chàirdean, do mhàthair gu h-àraidh, luaidh air sin le bhith ag ràdh rudeigin mar: “Nach e… Continue reading

Posted in beachdan, cinn-naidheachd, Eachdraidh, Gun roinn-seòrsa, guthan, Naidheachdan, sgeulachdan, snàithlean, sreathan, sruthan, twitter | Comments Off on Dath is blas na fìrinn

Coltas ùr air duilleag nan naidheachdan #gàidhlig

Tha coltas spaideil ùr air duilleag nan naidheachdan air làrach-lìn Ghàidhlig na Pàrlamaid. Tha ceanglaichean ann ris na sianailean againn sna meadhanan-sòisealta, dealbhan bho Flickr na Pàrlamaid agus tweets bho @ParlAlba. Cùm sùil air an duilleig airson nan naidheachdan as ùire … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in Gabhail pàirt, làrach-lìn, Naidheachdan, news | Comments Off on Coltas ùr air duilleag nan naidheachdan #gàidhlig

Tarbh boidhre

Às leabhar-lànn de rudan neo-shaoghalta

Diluain, 29 an Dùbhlachd
7mh latha a’ Gheamhraidh

Tha tarbh-boidhre air a fhaicinn anns an Argentina.

‘S e an seachdamh mac a tha ann an Yair Tawil agus a rèir beul-aithris tha sin a’ ciallachadh gur tarbh-boidhre e. Tha cuid a’ smaoineachadh gun tèid e fo gheasaibh air a’ chiad Dihaoine air don cho-là-breith nuair a tha e trì deug bliadhna a dh’aois. Agus an uair sin, thèid e fo gheasaibh gach àm a tha a’ ghealach làn.

Airson a chur stad gu sin a’ tachairt, tha an ceann-suidhe Argentina g’ uchd-mhacaich. Seo dè tha iad air a bhith a dhèanamh anns an Argentina on 1907, bidh an ceann-suidhe ag uchd-mhacaich gach seachdamh mac sam bith , ron an cho-là-bhreith nuair a bhios e trì deug bliadhna a dh’aois.


A rèir Dwelly, ‘s e “uile-bheist, deamhan; dia leis comas a dhol fo gheasaibh agus bi iomadh cruth” a tha ann an tarbh-boidhre. Chan eil mi a’ faighinn facal airson “werewolf” no “lycanthrope” no “beserker” agus a chionn sin tha mi a’ cleachdadh am facal “tarbh boidhre” airson na faclan seo.

Tha trì seòrsa tairbh-boidhre :–
(1) neach a bha mallachd air a bhith a chur air
– chur cuideigin am mallachd air
– bhìd tarbh boidhre eile e

(2) neach a chur mallachd air fhèin-sa
– tron draoigheachd no le ob
– a’ dèiligeadh ris an Donas

(3) neach a rugadh mallaichte

Fhad ‘s a bhios comas aig cuid a dhol fo geasaibh nuair a bhios iad ag iarraidh, feumaidh a h-uile seòrsa tairbh-boidhre a dhol nuair a’ ghealach làn. Continue reading

Posted in beul-aithris, fantasy, field guide, folklore, Naidheachdan, neo-shaoghalta, paranormal, uile-bheist | Comments Off on Tarbh boidhre

Mac-Talla – 1895/12/28

“An ni nach cluinn mi an diugh cha’n aithris mi maireach.”Vol. IV. Di-Sathairne, December 28, 1895 No. 25.Tha na Stàitean a bagradh cogaidh air Breatuinn a cheart da-rireadh. Tha iad a dol a’ chur a-mach. Ard-Comhairle aig am am bi ri cùsean a ran… Continue reading

Posted in Eachdraidh, Mac-Talla, Naidheachdan | Comments Off on Mac-Talla – 1895/12/28

Geàrr-chunntas air Naidheachdan 11:00m

siathamh latha dhen t-Sultain 2013air ùrachadh aig 11:39G20Tha còmhraidhean (còmh-ràdh) as ùr a’ tòiseachadh aig coinneimh dùthchannan mòra an G20 ann an St. Petersburg sa Ruis far an do dh’fhailich (failed) e orra, gu ruige seo (up until now),… Continue reading

Posted in bbc, Naidheachdan | Comments Off on Geàrr-chunntas air Naidheachdan 11:00m

Naidheachdan – 11 an t-Ògmhìos 2013

Air ùrachadh aig 1:41Ospadal an Ràthaig MhòirThòisich rannsachadh ‘s e air tiginn am follais gun deach duine a bha fhathast beò a chur dhan mharbhlann aig Ospadal an Ràthaig Mhòir ann an Inbhir Nis. Bha an duine air tuiteam à Drochaid Cheasaig… Continue reading

Posted in bbc, Naidheachdan | Comments Off on Naidheachdan – 11 an t-Ògmhìos 2013

Geàrr-chunntas sgrìobhte air naidheachdan 11:00m (11/20)

Headline News at 11:00 am (BBC/alba) [geàrr-chunntas air naidheachdan](Pàigheadh Mì-laghail) Thèid àrd-luchd-obrach aig a’ phàipear-naidheachd an Sun agus an News of the World a chaidh à bith, a chur fo chasaid co-cheangailte ri pàigheadh mì-l… Continue reading

Posted in Naidheachdan | Comments Off on Geàrr-chunntas sgrìobhte air naidheachdan 11:00m (11/20)

Ceannard Caitligeach airson bhòtadh air pòsaidhean gèidh

Tha ceannard Eaglais Chaitligeach na h-Alba air iarraidh gun tèid bhòt a chumail ann an Alba a-thaobh pòsadh càraidean gèidh. Continue reading

Posted in Alba, An Rìoghachd Aonaichte, Breatainn, Caitligeach, càirdeis, còireachan, còirichean, còraichean, church, civil partnership, civil union, co-ionannachd, companas-catharra, companasan-catharra, Crìosdachd, Creideamh, cunntas-beachd, eaglais, Eaglais Chaitligeach, equality, gay, gay marriage, geidh, GLBT, Holyrood, Lagh, Lagh/Poilitigs, LGBT, marriage, Naidheachdan, naidheachdan pinc, pàrlamaid, pàrlamaid na h-alba, pòsadh, pòsadh-gèidh, pòsadh-lgbt, religious, riaghaltas, riaghaltas na h-alba | Comments Off on Ceannard Caitligeach airson bhòtadh air pòsaidhean gèidh

Ceannard Caitligeach airson bhòtadh air pòsaidhean gèidh

Tha ceannard Eaglais Chaitligeach na h-Alba air iarraidh gun tèid bhòt a chumail ann an Alba a-thaobh pòsadh càraidean gèidh.Thuirt Càirdineal Keith O’Brien: ” Tha e soiller ma bhios e ciallach gus bhòt a chumail a-thaobh neo-eisimeileachd, bidh… Continue reading

Posted in Alba, An Rìoghachd Aonaichte, Breatainn, Caitligeach, càirdeis, còireachan, còirichean, còraichean, church, civil partnership, civil union, co-ionannachd, companas-catharra, companasan-catharra, Crìosdachd, Creideamh, cunntas-beachd, eaglais, Eaglais Chaitligeach, equality, gay, gay marriage, geidh, GLBT, Holyrood, Lagh, Lagh/Poilitigs, LGBT, marriage, Naidheachdan, naidheachdan pinc, pàrlamaid, pàrlamaid na h-alba, pòsadh, pòsadh-gèidh, pòsadh-lgbt, religious, riaghaltas, riaghaltas na h-alba | Comments Off on Ceannard Caitligeach airson bhòtadh air pòsaidhean gèidh

Lean naidheachdan na Pàrlamaid tron Ghàidhlig air an làraich againn #gaidhlig #gaelic

Ma tha thu airson naidheachd na Pàrlamaid a leantainn tron Ghàidhlig, cum sùil air làrach-lìn na Pàrlamaid. Air duilleagan na Gàidhlig, gheibh thu fiosan naidheachd agus criomagan naidheachd eile mu na tha dol ann an gnothaichean na Pàrlamaid a… Continue reading

Posted in fiosan naidheachd, Gàidhlig, Naidheachdan | Comments Off on Lean naidheachdan na Pàrlamaid tron Ghàidhlig air an làraich againn #gaidhlig #gaelic