Category Archives: heads full of cac in Caithness

Bhòt tràth, bhòt tric

Tha trustaran is amadain a’ chac à Gallaibh ri mi-rùn a-rithist. Tha am pàipear ionadal, an ‘John O’Groats Journal’ air poll a chur air chois feuch a bheil a’ mhòr shluagh airson no an-aghaidh sanasan dà-chànanach. Siuthad ann – gu ‘The… Continue reading

Posted in heads full of cac in Caithness | Comments Off on Bhòt tràth, bhòt tric

‘S Trom Uallach an Aineolais

No, ma chanas tu an dòigh eile e…. ‘s trom an ceann a tha làn chac. Tha sinn gu math cleachdte ri beachdan claon nan aona-chànanach is iad gun sgot air sealladh eile den t-saoghail ach am fear cruaidh Sasannach. Ach, seo e a-nis bho bhall den Phà… Continue reading

Posted in Gallaibh, heads full of cac in Caithness, saorsa, SNP | Comments Off on ‘S Trom Uallach an Aineolais