Category Archives: another milestone/landmark/great stride

Nicola Sturgeon – Is Ise Gàidhlig! (it says here)

Well a chàirdean!

‘S e mìos glè glè thraing a bh’ anns an Fhaoilleach do Bhòrd na Gàidhlig. Rinneadh tòrr mòr obrach air sàillibh na h-iomairt as ùire aca, agus gu dearbha fhèin bha a buil ri faicinn ann an sreath de dhealbhan snoga air twi… Continue reading

Posted in an tuiseal ginideach, another milestone/landmark/great stride, Bòrd na Gàidhlig, corporate Gaelic tweets | Comments Off on Nicola Sturgeon – Is Ise Gàidhlig! (it says here)

Clach-mhìle, comharra-tìre, ceum mòr etc. etc. vol. XVII

An t-seachdain seo chaidh, ann an Times Education Supplement:

Agus a’ leantainn air adhart san aon artagail:

"Most parents also associate with the very vibrant and growing Gaelic cultural scene in Scotland …"

"… through a combination of support from the government and Bòrd na Gàidhlig, innovative pathways into Gaelic teaching … are proving Continue reading

Posted in another milestone/landmark/great stride, v-word | Comments Off on Clach-mhìle, comharra-tìre, ceum mòr etc. etc. vol. XVII

Clach-mhìle, comharra-tìre, ceum mòr etc. etc. vol. XVII

An t-seachdain seo chaidh, ann an Times Education Supplement:

Aidh, Gàidhlig gu – erm – bràgh gu dearbh fhèin!

A’ leantainn air adhart san aon artagail:

"Most parents also associate with the very vibrant and growing Gaelic cultural scene in Scotland …"

"… through a combination of support from the government and Bòrd na Gàidhlig, Continue reading

Posted in another milestone/landmark/great stride | Comments Off on Clach-mhìle, comharra-tìre, ceum mòr etc. etc. vol. XVII

Gabhaibh ceum mòr a-steach do linn ùr còmhla ri Gilleasbuig!

Studies have shown that cliché-filled Gaelic press releases are making great strides  

A chàirdean chòire

Nach iomadach ceum mòr chun na h-ath ìre seachad air clach-mhìle (agus/neo comharra-tìre) agus a-steach do linn ùr a bhios a’ Gh… Continue reading

Posted in another milestone/landmark/great stride, ceumanan mòra, Gaelic press releases, linntean ùra, new dawns, rampant quangocracy | Comments Off on Gabhaibh ceum mòr a-steach do linn ùr còmhla ri Gilleasbuig!