Category Archives: the v-word

Am facal vibrant a’ dol bho neart gu neart

or: You got paid to write that? Now that is vibrant

Thighearna! Tha Gilleasbuig a’ tionndachadh a chùlaibh airson corra dhiogan, agus nuair a bheir e sùil a-rithist – tha am facal as fhèarr leis às dèidh comeback nach beag a dhèanamh …

An… Continue reading

Posted in the v-word | Comments Off on Am facal vibrant a’ dol bho neart gu neart

Am Mòd: cha chan mi càil mus can mi "bhàighbrant"

Làrach-lìn a’ Hootsmon, dìreach an-dè:

Gilleasbuig:

Youthful & vibrant eh?? Hmmm …

Ar laochan:

I’m convinced!

The West Highland Free Press hails the Mòd (Dihaoine 14mh):

Gilleasbuig a-rithist:

Dè ur beachd a chàirdean? ‘Eil sibh fhèin "misneachd"?!

@GilleAotrom Continue reading

Posted in am Pàipear Beag, Gaelic howlers, Mòd Nàiseanta Rìoghail, the v-word | Comments Off on Am Mòd: cha chan mi càil mus can mi "bhàighbrant"

Predictably … am facal-V a’ togail ceann a-rithist

Well a chàirdean, ‘s fhada bho nach do nochd "craobh-sgaoileadh Gàidhlig" agus "a’ v-word" còmhla san aon brath-naidheachd … cus ro fhada ann am beachd ‘Illeasbuig, a bhios a’ cumail sùil gheur air gnothaichean dha leithid nuair a cheadaicheas an tìde dha.

Bha e na thogail mòr dhan fhear aotrom ma tha nuair a thog am facal-v as fhèarr leis ceann a-rithist an t-seachdainsa –

"In the autumn Continue reading

Posted in the v-word, wonderful BBC Alba | Comments Off on Predictably … am facal-V a’ togail ceann a-rithist

Bàrdachd ‘Illeasbuig – and now for something completely vibrant

Not at all an unashamed plug for Poblachd nam Bàrd issue 3

A chàirdean chòire, an do cheannaich sibh a’ chopaidh agaibhse dheth fhathast??

Seo agaibh Poblachd nam Bàrd, agus gheibh sibh na bhroinn sàr-obair bàrdail ‘Illeasbuig, ga … Continue reading

Posted in Poblachd nam Bàrd, the v-word | Comments Off on Bàrdachd ‘Illeasbuig – and now for something completely vibrant

Gilleasbuig salutes the return of the V-word

Thoiribh an aire agus bithibh air ur dòigh: coltach ri sàr-obair ‘Illeasbuig a thaobh corporate tweets, ‘s e saothair sìor-leantainneach a th’ anns a’ bhlog seo agus mar as mò a nochdas am facal-V, ‘s ann as mò thèid e a-steach … an fheadhainn … Continue reading

Posted in rampant quangocracy, the v-word, vibrant forward-looking Gaelic | Comments Off on Gilleasbuig salutes the return of the V-word