Category Archives: somme; gàidhlig; eòghan stiùbhart; eala bhàn

Bàrdachd | ‘A’ chiad latha den Iuchar’

Aig 7:30m, air a’ chiad latha den Iuchar, dhìrich na rèisimeidean Breatainneach ri gàbhadh na h-àraich. Ro chiaradh an latha, bha timcheall air 20,000 marbh ri froiseadh nam beairt-ghunnaichean. Seo Eòghan Stiùbhart a’ cuimhneachadh. A’ chiad latha den Iuchar Sna Hearadh oidhche fhliuch Eilean Sìophoirt fo chòta uisg’ Na bailtean falamh le cràdh na cuimhne… Continue reading

Posted in bàrdachd, Cànan & Cultar, Sgrìobhadh Cruthachail, somme; gàidhlig; eòghan stiùbhart; eala bhàn | Comments Off on Bàrdachd | ‘A’ chiad latha den Iuchar’