Category Archives: Inbhir Nis

Lionra thramaichean fantasach Inbhir Nis! #gàidhlig

Tha an sgrìobhaiche siubhail agus Esperantisto Inbhir Niseach Simon Varwell air artagal a sgrìobhadh a tha a’ beachdachadh air dè seòrsa siostam meatro a dh’fhaodadh a bhith aig a bhaile. “Because Nessie hunters and Outlander fans need to get around … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in Inbhir Nis, Simon Varwell | Comments Off on Lionra thramaichean fantasach Inbhir Nis! #gàidhlig

Trèana-caidil gu Gallaibh? #Gàidhlig #Gallaibh

Là na Gàidhlig sona a h-uile duine! Bha mi a’ coimhead air a’ Chaledonian Sleeper an seo bho chionn goirid. ‘S e seo an trèana-caidil no sleeper eadar Alba is Lunnainn. Sia latha san t-seachdain bidh trèanaichean a’ falbh à … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in A' Chòrn, a' Ghàidhealtachd, Caithness, Caledonian Sleeper, Gallabh, HITRANS, Inbhir Nis, Inbhir Theòrsa, Inbhir Uige, Inverness, rathaidean-iarainn, sleeper, Thurso, trèanaichean, Wick | Comments Off on Trèana-caidil gu Gallaibh? #Gàidhlig #Gallaibh

Blàr a’ Chumhaing agus Napier (7/7)

IAIN A. MACDHÒMHNAILL 1 Bha tro-chèile a’ Bhràighe a-nise air fhoillseachadh don t-saoghal mhòr. Bha pàipearan-naidheachd na dùthcha a-nis a’ toirt am beachd-san air cor nan croitear. Cha b’ ann san Bhràighe a-mhàin a chuir na croitearan an cèill am mì-ghean agus ri linn ‘s na thuirt gach fear-sgrìobhaidh is gach fear-labhairt, bha suidheachadh nan […] Continue reading

Posted in Achadh na h-Anaid, Achd nan Croitear, am Baile Meadhonach, An t-Eilean Sgitheanach, Aonghas Stiùbhart, bàillidh, blàr a' chumhaing, Comhairle Napier, croitearan, Dòmhnall Bochanan, Eachdraidh, Eanraig George, Fàidh San Francisco, gabhaltas tèarainte, Gead an t-Sailleir, Gladstone, Iain MacMhathain, Inbhir Nis, Ioseph Chamberlain, Leughadh Fiosrachaidh, màl, Napier, Niall Mac a' Phearsain, Olach, pàrlamaid, Peighinn a' Chorrain, Somhairle MacNeacail, Taigh nan Cumantan, uachdaran | Comments Off on Blàr a’ Chumhaing agus Napier (7/7)

Blàr a’ Chumhaing (Pàirt 4/7) – le mìneachadh Gaeilge air cuid de na faclan

Bha deagh fhios sa Bhràighe dè thachradh do na fir a bha sa phrìosan am Port Rìgh agus ‘s e a’ bhruidhinn a bha ann a-nise gum bu chòir dèanamh air Port Rìgh agus ionnsaigh a thoirt air a’ phrìosan agus an càirdean a shaoradh. Rinneadh deiseil gu sin a dhèanamh agus bha gealltanas air cuideachadh o bhailtean eile cuideachd. Continue reading

Posted in Am Bràigh, An t-Eilean Sgitheanach, blàr a' chumhaing, Eachdraidh, glaschu, Inbhir Nis, MacCalmain, mailisi, Port Rìgh, prìosanaich | Comments Off on Blàr a’ Chumhaing (Pàirt 4/7) – le mìneachadh Gaeilge air cuid de na faclan

Am Baile air a bheatadh le Biastan Bhoth Fhleisginn

Tha Both Fhleisginn, an sgìre air taobh sear Loch Nis, ainmeil airson dà rud: an taigh, a bha le Aleister Crowley, a cheannaich Jimmy Page o Led Zeppelin, agus an sgioba iomain leis an ainm sin. Bha Jimmy sna naidheachdan an t-seachdain seo leis gun robh Led Zep a’ foillseachadh as ùire a’ cheathramh chlàr… Continue reading

Posted in am Mòd, Both Fhleisginn, camanachd, eòghan stiùbhart, featured, Inbhir Nis, Iomain, Spòrs | Comments Off on Am Baile air a bheatadh le Biastan Bhoth Fhleisginn

Sgeulachdan Siubhlach ann an Inbhir Nis #gaidhlig #inbhirnis #sp4

Tha an taisbeanadh dà-chànanach Sgeulachdan Siubhlach a sheallas mar a chaidh daoine an-sàs ann am Pàrlamaid na h-Alba gus cùisean atharrachadh air fosgladh ann an Taigh-cluiche Eden Court ann an Inbhir Nis.   Agus i a’ bruidhinn air fosgladh a… Continue reading

Posted in Eden Court, Gabhail pàirt, Gàidhealtachd, Gàidhlig, Inbhir Nis, Moving Stories | Comments Off on Sgeulachdan Siubhlach ann an Inbhir Nis #gaidhlig #inbhirnis #sp4

Na Gàidheil an guaillibh a chèile!

Bha seirbheis Gàidhlig na Pàrlamaid an làthair an t-seachdain sa chaidh aig coinneamh ann an Inbhir Nis aig buidheann a tha a’ toirt daoine còmhla a tha an sàs ann a bhith a’ cur ri chèile no a’ cur an … Continue reading → Continue reading

Posted in Achd na Gàidhlig, Cowan House, Gàidhlig, HIE, Inbhir Nis, Planaichean Gàidhlig, SQA, Taigh MhicComhainn | Comments Off on Na Gàidheil an guaillibh a chèile!

Meanbh-rathad Iarainn Eileanan Nis, Inbhir Nis

Bha agam ri dhol a dh’Inbhir Nis airson coinneimh son m’obair an-diugh agus bha gnothaichean deiseil na bu thràithe na bha mi an dùil is mar sin, bha beagan tìde agam airson tadhal air meanbh-rèile eile: Rathad-iarainn Eileanan Nis. Às … Breis Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, Alba, Gàidhealtachd, Highlands, Inbhir Nis, meanbh rathaidean-iarainn, Meanbh-rèile, Ness Islands Railway, Rathad-iarainn Eileanan Nis, trèanaichean | Comments Off on Meanbh-rathad Iarainn Eileanan Nis, Inbhir Nis

Tesco eile a’ tighinn a dh’Inbhir Nis

Tha Tesco ag ràdh gun lean iad orra lem planaichean airson bùth mhòr eile a thogail ann an Inbhir Nis, as dèidh do chomataidh dealbhachaidh Chomhairle na Gàidhealtachd cead a thoirt seachad. Tha trì bùthan mòr aig Tesco ann an Inbhir Nis mar-th… Continue reading

Posted in bùth, Comhairle na Gàidhealtachd, dingwall, gruagaire, Inbhir Nis, inbhir pheofharain, Inverness, Naidheachdan, takeaway, Tesco, Woolies, Woolworths | Comments Off on Tesco eile a’ tighinn a dh’Inbhir Nis

Tesco eile a’ tighinn a dh’Inbhir Nis

Tha Tesco ag ràdh gun lean iad orra lem planaichean airson bùth mhòr eile a thogail ann an Inbhir Nis, as dèidh do chomataidh dealbhachaidh Chomhairle na Gàidhealtachd cead a thoirt seachad. Continue reading

Posted in bùth, Comhairle na Gàidhealtachd, dingwall, gruagaire, Inbhir Nis, inbhir pheofharain, Inverness, Naidheachdan, takeaway, Tesco, Woolies, Woolworths | Comments Off on Tesco eile a’ tighinn a dh’Inbhir Nis