Category Archives: Online

Suas le gnìomhachas prìobhaideach na Gàidhlig!

Gniomhachas na Gaidhlig – Gus èisteachd ri seo, brùth air a’ cheangal. / To listen click the link.Bho 2009, tha mi a’ toirt leasanan Gàidhlig gu prìobhaideach air-loidhne agus bho thoiseach 2012 tha mi nam oide neo-eisimeileach na Gàidhlig ‘s… Continue reading

Posted in email, Gaelic lessons, Gàidhlig, leasan, leasanan, Online, Scottish Gaelic lessons, Skype | Comments Off on Suas le gnìomhachas prìobhaideach na Gàidhlig!

Gaelic Online

Tha Rhoda Meek air Gaelic Online ath-leasachadh. ‘S e portal a th’ann an Gaelic Online, a’ cruinneachadh ceangalan a tha a’ buntainn ris a’ Ghàidhlig, a’ toirt thugad na naidheachdan as ùire, agus ag obair mar àite far an lorg tu fiosrachadh ùr agu… Continue reading

Posted in a' Ghàidhlig, air loidhne, an t-Eadar-lìon, ceangalan, Ceanglaichean, fiosrachadh, Gaelic, Gaelic air loidhne, Gaelic Online, Gàidhlig air loidhne, Naidheachdan, Online, portal, Rhoda Meek | Comments Off on Gaelic Online

Gaelic Online

Tha Rhoda Meek air Gaelic Online ath-leasachadh. ‘S e portal a th’ann an Gaelic Online, a’ cruinneachadh ceangalan a tha a’ buntainn ris a’ Ghàidhlig, a’ toirt thugad na naidheachdan as ùire, agus ag obair mar àite far an lorg tu fiosrachadh ùr agus inntinneach gu luath! Thoiribh sùil air:-
Gaelic Online
Continue reading

Posted in a' Ghàidhlig, air loidhne, an t-Eadar-lìon, ceangalan, Ceanglaichean, fiosrachadh, Gaelic, Gaelic air loidhne, Gaelic Online, Gàidhlig air loidhne, Naidheachdan, Online, portal, Rhoda Meek, Tatton & Meek | Comments Off on Gaelic Online