Category Archives: a’ Ghàidhlig

Gràin air a’ Ghàidhlig

Mar Ghàidheal, tha mi fhìn ? ’s tha mi cinnteach sibhse a tha a’ leughadh seo ? cleachdte ri droch-chainnt is aineolas a thaobh ar cànain. ‘S fhada on a dh’fhàs mi sgìth dheth is a-nis, às dèidh Bìog a sgrìobh John McTernan air Twitter fhaicinn, tha mi seachd searbh de bhith a’ cluinntinn a… Continue reading

Posted in a' Ghàidhlig, Cànain, Cànan & Cultar, fearg, Gàidheil, Gàidhlig, Goill, gràin, gràin-chinnidh, Naidheachdan & Poileataigs | Comments Off on Gràin air a’ Ghàidhlig

AbairThusa: Ùrachadh 23mh & 26mh Màrt

Bidh Ning ag ùrachadh a h-uile lìon-sòisealta 23mh agus 26mh Màrt. Tha sinn an dùil gum bi AbairThusa air loidhne fhad ‘s a tha iad ag obair ach mura bhios chì sibh duilleag gleidhidh Continue reading

Posted in a' Ghàidhlig, abairthusa, an t-Eadar-lìon, appearance, chat, coltas, seòmar-còmhraidh, themes, ùrachadh | Comments Off on AbairThusa: Ùrachadh 23mh & 26mh Màrt

AbairThusa: Ùrachadh 23mh & 26mh Màrt

Bidh Ning ag ùrachadh a h-uile lìon-sòisealta 23mh agus 26mh Màrt. Tha sinn an dùil gum bi AbairThusa air loidhne fhad ‘s a tha iad ag obair ach mura bhios chì sibh duilleag gleidhidh Continue reading

Posted in a' Ghàidhlig, abairthusa, an t-Eadar-lìon, appearance, chat, coltas, seòmar-còmhraidh, themes, ùrachadh | Comments Off on AbairThusa: Ùrachadh 23mh & 26mh Màrt

AbairThusa: Ùrachadh 23mh & 26mh Màrt

Bidh Ning ag ùrachadh a h-uile lìon-sòisealta 23mh agus 26mh Màrt. Tha sinn an dùil gum bi AbairThusa air loidhne fhad ‘s a tha iad ag obair ach mura bhios chì sibh duilleag gleidhidh.Bidh iad ag obair air coltas AbairThusa a-nochd (23mh). Air sg… Continue reading

Posted in a' Ghàidhlig, abairthusa, an t-Eadar-lìon, appearance, chat, coltas, seòmar-còmhraidh, themes, ùrachadh | Comments Off on AbairThusa: Ùrachadh 23mh & 26mh Màrt

@AbairThusa agus @NaidheachdanPnc air Twitter

Airson faighinn a-mach na tha a’ dol thall aig AbairThusa, faodaidh sibh @AbairThusa leantainn air Twitter a-nis! A bharrachd air seo faodaidh sibh @NaidheachdanPnc leantainn airson cumail suas leis na tha a’ dol air Naidheachdan Pinc. Continue reading

Posted in a' Ghàidhlig, abairthusa, an t-Eadar-lìon, Facal an Latha, Gaelic Online, gOnline, Learning Gaelic, Naidheachdan, naidheachdan pinc, ruighean, twitter | Comments Off on @AbairThusa agus @NaidheachdanPnc air Twitter

@AbairThusa agus @NaidheachdanPnc air Twitter

Airson faighinn a-mach na tha a’ dol thall aig AbairThusa, faodaidh sibh @AbairThusa leantainn air Twitter a-nis! A bharrachd air seo faodaidh sibh @NaidheachdanPnc leantainn airson cumail suas leis na tha a’ dol air Naidheachdan Pinc. Continue reading

Posted in a' Ghàidhlig, abairthusa, an t-Eadar-lìon, Facal an Latha, Gaelic Online, gOnline, Learning Gaelic, Naidheachdan, naidheachdan pinc, ruighean, twitter | Comments Off on @AbairThusa agus @NaidheachdanPnc air Twitter

@AbairThusa agus @NaidheachdanPnc air Twitter

Airson faighinn a-mach na tha a’ dol thall aig AbairThusa, faodaidh sibh @AbairThusa leantainn air Twitter a-nis! A bharrachd air seo faodaidh sibh @NaidheachdanPnc leantainn airson cumail suas leis na tha a’ dol air Naidheachdan Pinc.Agus fhad ‘s a th… Continue reading

Posted in a' Ghàidhlig, abairthusa, an t-Eadar-lìon, Facal an Latha, Gaelic Online, gOnline, Learning Gaelic, Naidheachdan, naidheachdan pinc, ruighean, twitter | Comments Off on @AbairThusa agus @NaidheachdanPnc air Twitter

An Gàidheal Ùr a’ dol a-mach à bith le dìth-taic bho BnaG

Droch-naidheachd san Gàidheal Ùr an-diugh:Gu mì-fhortanach tha a h-uile coltas ann gur e seo An Gàidheal Ùr mu dheireadh. Tha e air a bhith ro dhuilich maoineachadh fhaighinn bho Bhòrd na Gàidhlig agus chan eil an taic sin idir coileanta gu leò… Continue reading

Posted in a' Ghàidhlig, airgead, An Gàidheal Ùr, BnaG, BnG, Bòrd na Gàidhlig, Gàidhlig, naidheachd, Naidheachdan, pàipear, pàipear-naidheachd | Comments Off on An Gàidheal Ùr a’ dol a-mach à bith le dìth-taic bho BnaG

An Gàidheal Ùr a’ dol a-mach à bith le dìth-taic bho BnaG

Gu mì-fhortanach tha a h-uile coltas ann gur e seo An Gàidheal Ùr mu dheireadh. Tha e air a bhith ro dhuilich maoineachadh fhaighinn bho Bhòrd na Gàidhlig agus chan eil an taic sin idir coileanta gu leòr airson seirbheis cheart a chumail a’ dol… Continue reading

Posted in a' Ghàidhlig, airgead, An Gàidheal Ùr, BnaG, BnG, Bòrd na Gàidhlig, Gàidhlig, naidheachd, Naidheachdan, pàipear, pàipear-naidheachd | Comments Off on An Gàidheal Ùr a’ dol a-mach à bith le dìth-taic bho BnaG

An Gàidheal Ùr a’ dol a-mach à bith le dìth-taic bho BnaG

Gu mì-fhortanach tha a h-uile coltas ann gur e seo An Gàidheal Ùr mu dheireadh. Tha e air a bhith ro dhuilich maoineachadh fhaighinn bho Bhòrd na Gàidhlig agus chan eil an taic sin idir coileanta gu leòr airson seirbheis cheart a chumail a’ dol… Continue reading

Posted in a' Ghàidhlig, airgead, An Gàidheal Ùr, BnaG, BnG, Bòrd na Gàidhlig, Gàidhlig, naidheachd, Naidheachdan, pàipear, pàipear-naidheachd | Comments Off on An Gàidheal Ùr a’ dol a-mach à bith le dìth-taic bho BnaG