Category Archives: cuir

Cuir “bi” ceart (Rabhd na Callainne)

Tha Tormod MacLeòid ann an deagh àm leis an aiste seo mu litreachadh caochlaideach “bi/bidh/bith” agus “cuir/cur”. Ged a tha e gu math pongail, thuirt e gur e “incoherent rant” a th’ ann, agus mar sin, chuir sinn i  ris an roinn againn, “Rabhd na Bliadhn’ Ùir’” (air atharrachadh am-bliadhna gu Rabhd na Callainne).  Ma tha… Continue reading

Posted in bi, bidh, bith, Cànain, Cànan & Cultar, cuir, cur, Gàidhlig, litreachadh, litreachas, speiligeadh | Comments Off on Cuir “bi” ceart (Rabhd na Callainne)

OBAIR GHNÀTHSAN-CAINNTE

GNÀTHSAN-CAINNTE LEIS A’ GHNÌOMHAIR – CUIR   Beurla (Gnìomhairean) Extinguish (fire) Sea-sickness (ainmear) Kindle, light (a fire) Alarm, frighten Snow(ing) Do away with, kill Disturb Pass time Perseverance (ainmear) Accuse abandon Oppose Shorten Exasperate   An aithne dhut a’ Ghàidhlig air na h-abairtean seo gu h-àrd? Tha an gnìomhair CUIR a dhìth anns gach tè […] Continue reading

Posted in cuir, cur, Faclaireachd is gràmar, gnàth-fhaclan, gnàthsan-cainnte, ionnsachadh, luchd-ionnsachaidh, luchd-teagaisg, oileanaich, sgoilearan, teagasg | Comments Off on OBAIR GHNÀTHSAN-CAINNTE