Category Archives: sgrìobhadh

Sgeulachd ghoirid | “Is mise Rae”

“Is mise Rae, agus tha mi trom air an deoch.” Shuidh mi sìos air a’ chathair phlastaig ghorm, san talla fhuar fhalamh, a’ coimhead ris a’ chòignear air mo bheulaibh. Thuirt mi na facail – ach cha tàinig am faochadh. Nach robh còir aig faochadh a bhith orm? Cha d’ fhuair mise but dheth. Eallach… Continue reading

Posted in alcoholism, dana, dàna mag, Gaelic, Gàidhlig, Gun roinn-seòrsa, iris, Rosg, sgrìobhadh | Comments Off on Sgeulachd ghoirid | “Is mise Rae”

Cruthachadh nam Bann

Leis gu bheil ciad eadar-sgeòil an t-sreatha ùir aig BBC Alba air tighinn gu crìoch, bhruidhinn Marcas Mac an Tuairneir ris an Oll. Catrìona Miller bho Oilthigh Chailleannach Ghlaschu, air a’ chùrsa shònraichte a bha aig fìor chridhe tùs a’ phròiseict. Tha Bannan air còrdadh ri luchd-sgrùdaidh is luchd-amhairc air feadh na dùthcha, is na… Continue reading

Posted in Bannan, Cànan & Cultar, featured, Marcas Mac an Tuairneir, sgrìobhadh, TBh | Comments Off on Cruthachadh nam Bann

Co-fharpais Litreachais 2014 | Comunn Oiseanach Oilthigh Ghlaschu

Tha sinne aig Dàna gu math toilichte a ràdh gum bi sinn nar britheamh airson co-fharpais litreachais aig Comunn Oiseanach Oilthigh Ghlaschu. ‘S e fear de na prìomh amasan a bh’ againn nuair thòisich sinn an iris air loidhne, gum biodh i a’ brosnachadh sgrìobhadh – agus leughadh – ann an Gàidhlig.  Mar sin, tha… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, co-fharpais litreachais, comunn oiseanach, featured, litreachas, oileanaich, Oilthigh Ghlaschu, sgrìobhadh | Comments Off on Co-fharpais Litreachais 2014 | Comunn Oiseanach Oilthigh Ghlaschu