Category Archives: Mùideart

EACHDRAIDH MU BHLIADHNA THEÀRLAICH

Leughaibh mu dheidhinn am Prionnsa Teàrlach a’ ruigsinn tirmòr na h-Alba. An dèidh dhuibh a bhith ga leughadh air fad, leughaibh a-rithist e agus feuchaibh ri na ceistean agus eacarsaichean a dhèanamh.  “Thainig am Prionnsa Teàrlach air tìr ann am Mùideart.” EARRANN A:  AM PRIONNSA A’ FÀGAIL NA FRAINGE   ‘S ann air an 20mh […] Continue reading

Posted in am Prionnsa Teàrlach, An Fhraing, an t-Eilean Fada, Arasaig, Eachdraidh, Eirisgeigh, Fear Bhòisdeil, Leughadh Fiosrachaidh, Mùideart, Uibhist | Comments Off on EACHDRAIDH MU BHLIADHNA THEÀRLAICH