Category Archives: taibhse

Taibhse ag innse mu ulaidh

*ulaidh – ionmhas, treasure (Naidheachd à Beinn na Fadhla) Bha mo mhàthair poile, nuair a bha i òg, ga cosnadh an Uisgebhagh* agus tha e coltach gun robh anabarr ann a shin de chèilidh ’s de stòireannan, de sgeulachdan ’s de dh’òrain, ’s de sheann rudan. Chuala mi i ag innse mar a chual’ i […] Continue reading

Posted in bean, Beinn na Fadhla, duine, Sùil air sgeulachdan, taibhse, Uisgebhagh, Ulaidh | Comments Off on Taibhse ag innse mu ulaidh

AN TÀILLEAR AGUS TAIBHSE CHILL AN IUBHAIR

    O chionn fhada bha mòran a’ creidsinn gun robh cuid de na seann chladhan le làraichean sheann eaglaisean annta air an tathaich le taibhsean agus le bòcain gun àireamh. An dèidh tuiteam na h-oidhche, bu tearc iad le ‘m b’àill dol seachad air aon dhiubh, gu sònraichte ma bha e fad air falbh […] Continue reading

Posted in Cill an Iubhair, Earra-Ghàidheal, Fionnchuirn, Loch Obha, Sùil air sgeulachdan, taibhse, tàillear | Comments Off on AN TÀILLEAR AGUS TAIBHSE CHILL AN IUBHAIR