Category Archives: iasgach

Lèirmheas leabhair | A Book of Death and Fish

A Book of Death and Fish, le Ian Stephen Ri fhaotainn an còmhdach cruaidh bho Saraband Press £18.99   O ’s daor, ’s daor, ’s daor e Màl na mara ’s daor e; Am muir oirnne ’s daor e. Tha daonnan ga àiteach – ‘Màl na Mara’, le Murchadh MacPhàrlain   Bàs agus iasg. Theagamh… Continue reading

Posted in a book of death and fish, Cànan & Cultar, dana, dànamag, death and fish, Eilean Leòdhais, Gàidhlig, ian stephen, iasgach, lewis, litreachas, steornabhagh, Stornoway | Comments Off on Lèirmheas leabhair | A Book of Death and Fish

lASGACH AIR A’MHUIR, SEA-FISHING

An robh sibh ag iasgach a-raoir ? Bha. Càit an robh sibh? Bha sinn aig a’ Charraig. An robh gabhail mhath air an iasg ? Is ainmig a chunnaic mi nas fheàrr. Cia mheud a ghlac sibh ? Seachd ceud. Cha robh sibh ‘nur tàmh. Bha sinn tacan ‘gan toirt a-staigh cho luath ‘s a […] Continue reading

Posted in Faclaireachd is gràmar, iasgach, iasgach-mara, muir | Comments Off on lASGACH AIR A’MHUIR, SEA-FISHING

IASGACH AIR A’ MHUIR (no air loch mara)

  FACLAN CUIDEACHAIDH   Piocach = saoidhean a tha 2-3 bliadhna a dh’aois   pollachius virens Saoidhean 1d bhliadhna: cudaig, cudainn (cuddy) 2na bliadhna: smalag, piocach (small saithe) 3s bliadhna: saoidhean (sillock / saithe) 4mh bliadhna: saoidhean mòr (large saithe) An dèidh a’ 4mh bliadhna: ucas (coalfish) Sgadan   clupea harengus Trosg   Bodach-ruadh *trosg […] Continue reading

Posted in Faclaireachd is gràmar, iasgach, Leughadh Fiosrachaidh, loch, loch-mara, muir | Comments Off on IASGACH AIR A’ MHUIR (no air loch mara)