Category Archives: griogair lawrie

“Fonn an Rapair” | Natural Lorne Killaz

Dh’fhaoidte nach buin rap – mar as eòl dhuinn e – don t-saoghal Ghàidhlig, theireadh cuid. Ach tha Liam Alastair a’ coimhead air gluasadan san tradaisean bho chionn ghoirid a tha a’ carrachd ris an nòs-seinn seo aig ‘Partaidh an Dlùth-Chomainn’.   Air an dara deireadh-sheachdain às dèidh an Referendum mhòir, thruis luchd-taic an neo-eisimealachd… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, Ceòl, cultar, dana, dànamag, Gàidhlig, griogair labhruidh, griogair lawrie, iain lom, rap | Comments Off on “Fonn an Rapair” | Natural Lorne Killaz