Category Archives: Machair

Bannan no srannan?

Bha fadachd againn air. Mus do nochd e air ar sgàileanan, chaidh inns dhuinn gun robh e mar-tha air siubhail ‘thall-thairis’ is ùidh aig na Canadaich ann. Cuideachd, chaidh inns dhuinn gur ann mar The Killing a bhiodh e.Obh.Ma bha a’ chiad phàirt sa… Continue reading

Posted in Bannan, BBC Alba, Machair, Telebhisean | Comments Off on Bannan no srannan?