Category Archives: abairtean

Na biodh ann an càs ’s nach cuimhnich thu ormsa

Nan rachadh film euchd no gaisge, uabhais, àbhachdais, gaoir, msaa. a chur ann an riochd gàidhealach, dh’fhaodamaid tarraing à pailteas sgeulachdan, ach cuideachd à òrain, bàrdachd agus dàin de dh’iomadach seòrsa. Tha na filmichean Hollywood as soirbheachaile a’ gabhail brath air na rudan as aithnichte ann an cultar na Beurla, agus a’ toirt caochladh orra… Continue reading

Posted in abairtean, àbhachdas, blockbusters, Cànain, Cànan & Cultar, cultar, drama, faclan, Faclan Feumail, Film, Fiolm, gnàthsan-cainnte, litreachas, ràdhan, riochd gàidhealach, TBh, tobar gnàth-fhaclan | Comments Off on Na biodh ann an càs ’s nach cuimhnich thu ormsa

Còmhradh: Air a’ fòn gu Bòrd na Gàidhlig

Cuir na h-abairtean ann an òrdugh.   Ri – Hallo, – Maighstir – faod – Caimbeul? – mi – am – bruidhinn – faod   – feasgar – gus – sibh. – troimhe – fuirichibh – an – mi – cuir   leisgeul, – trang – tha – an-dràsta. – loidhne – an – gabhaibh… Read More Còmhradh: Air a’ fòn gu Bòrd na Gàidhlig Continue reading

Posted in abairtean, Bòrd na Gàidhlig, comhradh, Faclaireachd is gràmar, foirmeil, gramar, òrdagh, òrdugh, riochdan foirmeil | Comments Off on Còmhradh: Air a’ fòn gu Bòrd na Gàidhlig

Dad a thuirt thu?

Faclan Feumail A leughadair chòir! Seo agad taghadh de na gnàthsan-cainnte a tha a’ nochdadh ann an trì de na sgeulachdan goirid aig Dàna. Bidh tuilleadh fhaclan a’ tighinn ann an ùine gun a bhith fada. Ma tha thu airson mìneachadh fhaighinn air facal no abairt nach eil san liosta, leig fios dhuinn. Cuideachd, ma… Continue reading

Posted in abairtean, beag-fhaclair, briathrachas, Faclan Feumail, gnàth-fhaclan, gnàthsan-cainnte | Comments Off on Dad a thuirt thu?