Category Archives: eaglais ghàidhealach

Adhradh Gàidhlig aig Eaglais nam Manach Liath (Dùn Èideann)

‘S fhada on a tha seirbheis Ghàidhlig air a cumail ann an Dùn Èideann agus tro na bliadhnaichean, ged as iomadh àite anns an deach a cumail, tha cruth na seirbheise cha mhòr gun atharrachadh on 18mh linn. Fa chomhair crìonadh cànain ‘s coimhearsnachd thar nam bliadhnaichean, tha dòchas agus dìorras fhathast a’ stiùireadh na… Continue reading

Posted in adhradh, Alba, aoradh, beatha na lànachd, Cànain, Cànan & Cultar, cultar, dana, dànamag, dùn èideann, eaglais ghàidhealach, eaglais nam manach liath, Gaelic, Gàidhlig, greyfriars | Comments Off on Adhradh Gàidhlig aig Eaglais nam Manach Liath (Dùn Èideann)