Category Archives: An Comunn Gaidhealach

Iain Macleòid – caraid dhuinn agus dhan Ghàidhlig #gaidhlig #gaelic

Bha na h-Oifigearan Gàidhlig ann am Pàrlamaid na h-Alba uamhasach fhèin duilich cluinntinn an t-seachdain sa chaidh gun do chaochail Iain Macleòid. ‘S e deagh charaid dhan t-seirbheis Ghàidhlig agus dhan Phàrlamaid a bh’ ann an Iain. Tha sgeulachd Iain – agus mar a chuidich athchuinge a chur e a-steach gus achd Gàidhlig fhaighinn – … Leugh an corr de Iain Macleòid – caraid dhuinn agus dhan Ghàidhlig #gaidhlig #gaelic Continue reading

Posted in An Comunn Gaidhealach, Bòrd na Gàidhlig, Gabhail pàirt, Gàidhlig, Iain Macleoid, John Macleod, tribute | Comments Off on Iain Macleòid – caraid dhuinn agus dhan Ghàidhlig #gaidhlig #gaelic

Christmas is coming… a bheil sibh deiseil fhathast?!

It’s beginning to look a lot like Christmas here at Acair and with snow starting to fall on Stornoway, our teddies are getting a little bit excited…  Ok, maybe we’re getting a little excited too. December is a really busy time for us… Continue reading

Posted in Acair, An Comunn Gaidhealach, books, Ceòl, Christmas, Gaelic, Gàidhlig, Isle of Lewis, leabhraichean, music, nollaig, Stornoway | Comments Off on Christmas is coming… a bheil sibh deiseil fhathast?!