Category Archives: blàr allt a’ bhonnaich

Geàrr-eachdraidh air Raibeart Brus, sàr-rìgh is gaisgeach na h-Alba

Buidheachas do Fhlòrag Nicilleathain, ban-Uibhisteach, a thug cead dhomh a guth a chlàradh agus seo a sgaoileadh do luchd-ionnsachaidh. Many thanks to Flora Maclean, who gave permission to use this recording.  http://www.ipadio.com/embed/v1/embed-352×200.swf?phlogId=50080&phonecastId=406004 RAIBEART BRUS – Rugadh e sa bhliadhna 1274, agus dh’eug e sa bhliadhna 1329, agus chaidh a thìodhlacadh ann an Dùn Phàrlain. Ged a… Read More Geàrr-eachdraidh air Raibeart Brus, sàr-rìgh is gaisgeach na h-Alba Continue reading

Posted in Balliol, blàr allt a' bhonnaich, Eachdraidh, eachdraidh na h-Alba, Eideard II Shasainn, Fèillire, Iain Cuimein, Ìomhair II, Leughadh Fiosrachaidh, Raibeart Brus | Comments Off on Geàrr-eachdraidh air Raibeart Brus, sàr-rìgh is gaisgeach na h-Alba

Lèirmheas Cuirm | Am Brusach 700

Leis gu bheil Alba a’ comharrachadh 700 bliadhna bhon a thachair Blàr Allt a’ Bhonnaich, blàr deireannach Ciad Chogadh na Saorsa (1314), abair gu bheil sùilean na h-Alba air sgìre Shruighlea air an deireadh-sheachdain seo. Cuir ri sin gu bheil Latha nam Feachdan Armaichte gu bhith a’ tachairt a-màireach air àrd-shràidean baile Shruighlea, tha gach… Continue reading

Posted in 1314, bannockburn, blàr allt a' bhonnaich, bruce, Cànan & Cultar, Ceòl, dana, dànamag | Comments Off on Lèirmheas Cuirm | Am Brusach 700