Category Archives: Èirinn

Iomairt bheag – co-chomhairle air #Gaeilge air busaichean Èirinn a Tuath #gàidhlig

Tha Translink, a’ chompanaidh a tha a’ ruith còmhdhail phoblach ann an Èirinn a Tuath air co-chomhairle a chur air dòigh mu bhith a’ cur Gaeilge air na sgrìnichean fiosrachaidh air busaichean ann an sgìre Dhoire. Chuir iad fios dà-chànanach air … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in Èirinn, busaichean, Gàidhlig, iomairtean, NIR, Northern Ireland Railways, rathaidean-iarainn, Translink, Ulsterbus | Comments Off on Iomairt bheag – co-chomhairle air #Gaeilge air busaichean Èirinn a Tuath #gàidhlig

The Prehistoric Animal Brigade – Baile Átha Cliath-Caergybi-Manchester #gàidhlig

Nuair a bha mi ann an Èirinn aig deireadh an Ògmhios air an t-seachdain ron reifreann air Brexit, bha mi a’ coimhead air adhart gu mòr ris an turas air ais à Baile Àtha Cliath. An àite a bhith a’ … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in a' Chuimrigh, Èirinn, Caergybi, Cymraeg, Cymru, gaeilge, Llanfair PG, Sasainn, Syd Barrett | Comments Off on The Prehistoric Animal Brigade – Baile Átha Cliath-Caergybi-Manchester #gàidhlig

Misneachd ri Faicinn ann an Èirinn

Tha Màrtainn Mac A’ Bhàillidh bhon bhuidheann ùr, Misneachd, air tillleadh bho chruinneachadh ann an Èirinn. Seo na dh’ionnsaich na h-Albannaich bho ar caraidean air air taobh eile Struth na Mhaoile. Uill a charaidean, tha sinn air tilleadh dhachaigh às dèidh turas iongantach ann an Èirinn, a’ tadhal air muinntir bhlàth, chàirdeil, is làn mhisneachd sa chultar… Continue reading

Posted in Èirinn, Cànain, Cànan & Cultar, cànan, còraichean, misneachd | Comments Off on Misneachd ri Faicinn ann an Èirinn

Am Broc ann am BÁC #gaidhlig

Ged a tha mi air leth fhèin dèidheil air Èirinn, Gaeilge agus a h-uile rud co-cheangailte rithe, chan eil mi air cus tìde a chur seachad anns an dùthaich. Bha mi ann an Uladh iomadh turas, an dà chuid anns … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in Èire, Èirinn, BAC, Baile Atha Cliath, Caergybi, Dublin, Holyhead, Iarnrod Eireann, Iarnroid Thuascairt Eireann, Man in Seat 61, NIR, rathaidean-iarainn, SailRail, ScotRail, Tuaisceart Eireann | Comments Off on Am Broc ann am BÁC #gaidhlig

Na Gaidheil an guaillibh a chèile #gàidhlig #gaeilge

Thadhail buidheann à Èirinn oirnn an-diugh bho Bhord na Gaeilge UCD bhon Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliatha. Tha iad air turas gu Dùn Èideann mar phàirt de sgeama-iomlaid airson oileanaich Gàidhlig agus Gaeilge. Thug sinn turas agus seisean dhaibh ann am … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in Èirinn, gaeilge, Gaelic, Seanadh Eireann a Tuath, UCD | Comments Off on Na Gaidheil an guaillibh a chèile #gàidhlig #gaeilge

Fo sgàil Bheinn Ghulbain: Yeats agus a’ Ghaeilge

Yeats, bàrd mòr na Beurla à Èirinn, ach dè a bh’ aige ri ràdh mu Ghàidhlig na h-Èireann? Cunntas fiosrachail, ùidheil aig Alison Ní Dhorchaidhe ma dheidhinn. Fo sgàil Bheinn Ghulbain, agus Banrigh Meabh air mullach Chnocan-Riabhach, Gleann Sìth, dheasaich mi gnothaichean airson bùth-obrach ann an Gàidhlig na h-Èireann a thoirt seachad.  Thàinig daoine bho fhad… Continue reading

Posted in Èirinn, bàrdachd, Cànain, Cànan & Cultar, cultar, eachdraidh-bheatha, gaeilge, Gàidhlig na h-Èireann, litreachas, Yeats | Comments Off on Fo sgàil Bheinn Ghulbain: Yeats agus a’ Ghaeilge

Comhairle Ar Co-Ghàidheal

Sa gheàrr-chunntas seo air “cumas dátheangach” sa bhun-sgoil, ‘s ann a tha ar caraid, Niall Gòrdan, a’ toirt sùil air obair rannsachaidh an Èirinn agus air foghlam na Gàidhlig acasan, feuch an gabh rudan ionnsachadh a-bhos an Alba. Cha b’ ann an-diugh no an-dè a thòisich Gàidheil na h-Alba agus na h-Èireann a’ conaltradh ri… Continue reading

Posted in Alba, Èirinn, Beurla, bun-sgoil, Cànain, Cànan & Cultar, co-Ghàidheal, co-Ghàidheil, dà-chànanas, Foghlam, Gàidhlig | Comments Off on Comhairle Ar Co-Ghàidheal

Aghaidh ri Èirinn, agus cùl ri Alba

Tha DONNCHADH FEARGHASTAN a’ coimhead air ais air làithean òige ann am fear dhe na bailtean as fhaide a-mach ann an Eilean Ìle. A’ fàs suas ann am Port na h-Aibhne aig deireadh na caogadan ’s toiseach nan seasgadan, bha Èirinn nar sealladh daonnan: ann an da-rìribh le beanntan Aontraoim (nan naoi gleann) gu math… Continue reading

Posted in Alba, ÃŒle, Èirinn, Cànan & Cultar, Donnchadh Fearghastan | Comments Off on Aghaidh ri Èirinn, agus cùl ri Alba

Dearg le fearg an Èirinn

Bho chionn ghoirid tha luchd na Gaeilge an Èirinn a’ fulang buille an dèidh buille: measgachadh mì-chàilear de ghearraidhean, crathaidhean agus ‘ath-leasachaidhean’ a tha a’ milleadh saothair agus adhartas a rinneadh thar mòran bhliadhnaichean. Tha cuid a-nis ‘dearg le fearg’. Chaidh na mìltean a-mach air sràidean Bhéal Feirste airson deamo mòr air 12 Giblean, An… Continue reading

Posted in a' Ghaeilge, Èirinn, Cànain, Cànan & Cultar, cor na Gaeilge, Dearg le Fearg, featured, gaeilge, Naidheachdan & Poileataigs | Comments Off on Dearg le fearg an Èirinn

Lèirmheas TBh | The Walshes, BBC4

  A rèir Graham Linehan, cruthaichear an t-sreath ùr comadaidh, The Walshes, cha bu chòir dhuinn coimeas a dhèanamh eadar The Walshes agus an sitcom Èireannach eile, Mrs Brown’s Boys. Uill, coltach ri Linehan, chan eil mi air Mrs Brown’s Boys fhaicinn, mar sin tha sinn sàbhailte gu leòr. Ach ‘s dòcha gur e rud… Continue reading

Posted in Èirinn, bbc, BBC4, Cànan & Cultar, dana, dànamag, featured, Gaelic, Gàidhlig, iris, TBh, The Walshes | Comments Off on Lèirmheas TBh | The Walshes, BBC4