Category Archives: "Glasgow 2014" "Glaschu 2014" "Commonwealth Games"

Alba a’ Cho-fhlaitheis #gàidhlig

Ciamar a tha sòisealtas, eaconomaidh agus àrainneachd na h-Alba air atharrachadh bho chaidh Geamaichean a’ Cho-fhlaitheis a chumail an seo an tòiseach ann an 1970? Faigh a-mach sa phàipear-ullachaidh againn Alba a’ Cho-fhlaitheis, a chaidh a sg… Continue reading

Posted in "Glasgow 2014" "Glaschu 2014" "Commonwealth Games", Gàidhlig | Comments Off on Alba a’ Cho-fhlaitheis #gàidhlig