Category Archives: Marcas Mac an Tuairneir

Lèirmheas | Lus na Tùise le Marcas Mac an Tuairneir

Chaidh an dàrna leabhar bàrdachd le Marcas Mac an Tuairneir, Lus na Tùise, fhoillseachadh san t-Samhain. Tha Rhona air a bhith ga leughadh. Do chuideigin coltach rium fhìn – cuideigin a tha air a bhith a’ leughadh gach leabhar Beurla air an d’ fhuair mi greim bhon a bha mi nam nighean bheag ach aig… Continue reading

Posted in bàrdachd, Cànan & Cultar, litreachas, Marcas Mac an Tuairneir, Rhona NicDhùghaill | Comments Off on Lèirmheas | Lus na Tùise le Marcas Mac an Tuairneir

Ròin agus Uighean na Faoileige | Lèirmheas dràma

Còmhradh le Caitríona Ní Mhurchú, le Marcas Mac an Tuairneir Am bliadhna, tha dealbh-chluich sònraichte aig Iomall na Fèise ann an Dùn Èideann, a dhèiligeas, gu dlùth, ri cùis a tha aig fìor chridhe na h-aigne Gàidhealaiche. Tha ‘Eating Seals and Seagulls Eggs’, stèidhichte air beatha Pheig Sayers, behemot litreachas na Gàidhlig ann an Èirinn. Air… Continue reading

Posted in Caitríona Ní Mhurchú, Cànan & Cultar, drama, eating seals and seagulls' eggs, Marcas Mac an Tuairneir | Comments Off on Ròin agus Uighean na Faoileige | Lèirmheas dràma

Bàrdachd | Siridhea

Dàn ùr le Marcas Mac an Tuairneir. Damasgas. دمشق Homs. حمص‎ Crìochan na Tuirce. Seo cogadh cloinne, Far an ghlèidh balach Gunna ri a ghruaidh. Far an sùilich e Leans a’ chamara, Tro shùilean falach donna. Cuiridh e èideadh an t-saighdeir air; Atharrais athar. Achdaichidh cogadh sna sràidean A bha, aon uair, nan raon-cluiche. Phàirtich… Continue reading

Posted in bàrdachd, Marcas Mac an Tuairneir, Sgrìobhadh Cruthachail, Siridhea | Comments Off on Bàrdachd | Siridhea

Cruthachadh nam Bann

Leis gu bheil ciad eadar-sgeòil an t-sreatha ùir aig BBC Alba air tighinn gu crìoch, bhruidhinn Marcas Mac an Tuairneir ris an Oll. Catrìona Miller bho Oilthigh Chailleannach Ghlaschu, air a’ chùrsa shònraichte a bha aig fìor chridhe tùs a’ phròiseict. Tha Bannan air còrdadh ri luchd-sgrùdaidh is luchd-amhairc air feadh na dùthcha, is na… Continue reading

Posted in Bannan, Cànan & Cultar, featured, Marcas Mac an Tuairneir, sgrìobhadh, TBh | Comments Off on Cruthachadh nam Bann

Buaidh na Sgeulachd | Còmhradh le Chrisella Ross

Am mìos ‘s a chaidh, bhruidhinn Marcas Mac an Tuairneir ri Chrisella Ross, bana-sgrìobhadair Leòdhasach, a bha a’ siubhail bhon taigh aice air taobh tuath an eilein gu Dùn Èideann. ’S ann airson prìomh shealladh ‘Bannan’, sreath-dràma son telebhisein a sgrìobh i fhèin, is a tha na chiad sreath den leithid a chaidh a chruthachadh… Continue reading

Posted in Bannan, Cànan & Cultar, Chrisella Ross, drama, featured, litreachas, Marcas Mac an Tuairneir, TBh | Comments Off on Buaidh na Sgeulachd | Còmhradh le Chrisella Ross

Aiseag a’ seòladh air Fàire na Tionnsgalachd

Airson a chiad artaigil aige son Dàna, tha Marcas Mac an Tuairneir air a bhith a’ bruidhinn ri Màiri Anna NicUalraig air pròiseact ùr aice – fear de na pròiseactan as cliùitiche a bha i riamh an sàs ann – stèidhichte air sgeulachd nan aiseagan Gàidhealach is am buaidh air ionnanachd is ealain nan Gàidheal. ’S i Màiri Anna… Continue reading

Posted in aiseig, Canada, Cànan & Cultar, Ceòl, coisir, Ealain, featured, Màiri Anna NicUalraig, Marcas Mac an Tuairneir, Seinn | Comments Off on Aiseag a’ seòladh air Fàire na Tionnsgalachd