Category Archives: Canada

Canèideanaich a’ cèilidh oirnn #gàidhlig #gaelic @ParlInternship

Thadhail buidheann de dh’inntearnaich à Pàrlamaid Feadarail Chanada air Pàrlamaid na h-Alba na bu thràithe an t-seachdain seo. Choinnich iad ri grunn luchd-poileataigs agus ri Coinneach Mac an Tòisich, Oifigear Riaghlaidh na Pàrlamaid. Bha ùidh aca ann am poileasaidh cànain agus bha iad airson cluinntinn mun Ghàidhlig ann an Alba agus ann am Pàrlamaid na … Leugh an corr de Canèideanaich a’ cèilidh oirnn #gàidhlig #gaelic @ParlInternship Continue reading

Posted in Canada, cànan, Gabhail pàirt, Gàidhlig, Tir nan Craobh | Comments Off on Canèideanaich a’ cèilidh oirnn #gàidhlig #gaelic @ParlInternship

Foghlam Gàidhlig ann an ‘Tìr nan Craobh’ #gàidhlig

Bha Mairead NicEacharna bho sgioba foghlaim na Pàrlamaid aig an Alltan, Co-labhairt luchd-teagaisg na Gàidhlig anns an Aghaidh anns an t-Sultain. Bha luchd-foghlaim à Canada an làthair cuideachd agus an seo, tha Mairead ag innse dhuinn beagan mu na dh’ionnsaich i mun Ghàidhlig agus mu fhoghlam Gàidhlig ann an “Tìr nan Craobh”. Aig aon àm … Continue reading Foghlam Gàidhlig ann an ‘Tìr nan Craobh’ #gàidhlig Continue reading

Posted in Alba Nuadh, Canada, Cape Breton, cànan, Ceap Breatainn, education, Foghlam, Gàidhlig, Nova Scotia, Tir nan Craobh | Comments Off on Foghlam Gàidhlig ann an ‘Tìr nan Craobh’ #gàidhlig

A’ dol air chèilidh air a’ phrèiridh | Calgaraidh Chanada

“Chan eil cèilidh air a’ phrèiridh,” sheinn Murchadh MacPhàrlain, is e a’ fulang cianalas uabhasach agus fìor dhroch gheamhradh ann an Alberta sna 1920an. Cha mhòr ceud bliadhna on uairsin, tha a’ ghrian a’ deàrrsadh is, mo nàire, chan eil mòran cianalais air an sgrìobhadair fhortanach seo ‘s mi cur seachad an t-samhraidh an Calgaraidh,… Continue reading

Posted in Alberta, Calgaraidh, Canada, Cànan & Cultar, featured, Murchadh MacPhàrlain, Na Beanntan Rocky, siubhal | Comments Off on A’ dol air chèilidh air a’ phrèiridh | Calgaraidh Chanada

Aiseag a’ seòladh air Fàire na Tionnsgalachd

Airson a chiad artaigil aige son Dàna, tha Marcas Mac an Tuairneir air a bhith a’ bruidhinn ri Màiri Anna NicUalraig air pròiseact ùr aice – fear de na pròiseactan as cliùitiche a bha i riamh an sàs ann – stèidhichte air sgeulachd nan aiseagan Gàidhealach is am buaidh air ionnanachd is ealain nan Gàidheal. ’S i Màiri Anna… Continue reading

Posted in aiseig, Canada, Cànan & Cultar, Ceòl, coisir, Ealain, featured, Màiri Anna NicUalraig, Marcas Mac an Tuairneir, Seinn | Comments Off on Aiseag a’ seòladh air Fàire na Tionnsgalachd

Vive Colombie-Britannique libre! Rathaidean-iarainn san t-Saoghal Ùr 1:Tìr nan Craobh #gaidhlig

Fhuair mi deagh leabhar air iasad bho mo charaid is co-obraiche Colin Baird – the Cycling Scot – bho chionn goirid mu rathaidean-iarainn an an Tìr nan Craobh. San leabhar Rolling Home: a  Cross Canada Railroad Memoir, tha Tom Allen … Continue reading Continue reading

Posted in Amtrak, British columbia, Canada, rathaidean-iarainn, Via Rail | Comments Off on Vive Colombie-Britannique libre! Rathaidean-iarainn san t-Saoghal Ùr 1:Tìr nan Craobh #gaidhlig

Is fhada o nach fhaca mi sibh

Is fhada o nach fhaca mi sibh, nach e?Ach ged nach eil mi air a bhith a’ sgrìobhadh an seo tha mi air a bhith gu math trang ag obair air Naidheachdan Pinc, an làrach-lìn aig mi fhìn agus Eli Dhomhnallach far a bheil sinn a’ foillseachadh naidheachd… Continue reading

Posted in Alba Nuadh, Antigonish, Èirinn, Baile Ath Cliath, Canada, Ceum BA (le Urram), deuchainnean, Gàidhlig 's Leasachadh, IACS, Iomall a' Chuain Siar, Maynooth, measaidhean, oilthigh, Oilthigh Ceap Breatainn, Oilthigh Nàiseanta na h-Èireann, Oilthigh St Francis Xavier, Pearsnanta/Teaghlach, Sabhal Mòr Ostaig, smo, Sydney | Comments Off on Is fhada o nach fhaca mi sibh

Is fhada o nach fhaca mi sibh

Is fhada o nach fhaca mi sibh, nach e?
Ach ged nach eil mi air a bhith a’ sgrìobhadh an seo tha mi air a bhith gu math trang ag obair air Naidheachdan Pinc, an làrach-lìn aig mi fhìn agus Eli Dhomhnallach far a bheil sinn a’ foillseachadh naidheachdan LGBT anns a’ Ghàidhlig.
‘S e àm nam […] Continue reading

Posted in Alba Nuadh, Antigonish, Èirinn, Baile Ath Cliath, Canada, Ceum BA (le Urram), deuchainnean, Gàidhlig 's Leasachadh, IACS, Iomall a' Chuain Siar, Maynooth, measaidhean, oilthigh, Oilthigh Ceap Breatainn, Oilthigh Nàiseanta na h-Èireann, Oilthigh St Francis Xavier, Pearsnanta/Teaghlach, Sabhal Mòr Ostaig, smo, Sydney | Comments Off on Is fhada o nach fhaca mi sibh