Category Archives: Fiolm

Lann Ruitheadair | Blade Runner 2049

Tha am film ‘Blade Runner’ a nochd sna 80an cha mhòr coisrigte do luchd leantainn ficsean saidheansail. An e toilbheum a bhiodh ann am filmeadh dreachd ùir? Chaidh Màrtainn Mac A’Bhàillidh a dh’fhaicinn ‘Blade Runner 2049’. Tha daoine mar mi fhèin, a rugadh anns na h-ochdadan, air an t-uabhas de na filmichean, sgeulachdan agus caractaran… Continue reading

Posted in Blade Runner, Cànan & Cultar, ficsean saidheansail, Fiolm, Gun roinn-seòrsa | Comments Off on Lann Ruitheadair | Blade Runner 2049

Cnuasachadh fiolm | Hamish

‘S e fiolm drùidhteach cumhachdach a th’ ann an Hamish a ghrèimeas ort. Chan eil teagamh gun robh buaidh nach beag aig Hamish Henderson air Alba, ge brith mar sgrìobhadair, iomairtiche, fear-cruinneachaidh, no sgoilear. Tha Liam a’ beachdachadh. Tha cuimhne agam far an robh mi air oidhche chunntais nam bhòtaichean san t-Sultain, 2014, mar a… Continue reading

Posted in BBC Alba, bees knees, Cànan & Cultar, Fiolm, Gàidhlig, hamish, hamish henderson, MG Alba | Comments Off on Cnuasachadh fiolm | Hamish

Lèirmheas Fiolm | Spotlight

Chaidh Rhona a dh’fhaicinn Spotlight – fiolm stèidhichte air an sgainneal droch-dhìol Chloinne san Eaglais Chaitligich ann am Baile nam Beans – fiolm cnuasachail, cruaidh. Bhon toiseach, chan eil e doirbh a chreidsinn gur e sgeulachd fhìor a tha ga innse san fhiolm ùr Spotlight, mu dhroch-dhìol chloinne na h-Eaglais’ Chaitligich a chaidh fhoillseachadh leis… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, Film, Fiolm | Comments Off on Lèirmheas Fiolm | Spotlight

Lèirmheas Fiolm | Spotlight

Chaidh Rhona a dh’fhaicinn Spotlight – fiolm stèidhichte air an sgainneal droch-dhìol Chloinne san Eaglais Chaitligich ann am Baile nam Beans – fiolm cnuasachail, cruaidh. Bhon toiseach, chan eil e doirbh a chreidsinn gur e sgeulachd fhìor a tha ga innse san fhiolm ùr Spotlight, mu dhroch-dhìol chloinne na h-Eaglais’ Chaitligich a chaidh fhoillseachadh leis… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, Film, Fiolm | Comments Off on Lèirmheas Fiolm | Spotlight

FO-THIOTALAN FALAICHTE – THA RATHAD NAS FHEÀRR ANN

Tha e coltach gun lean MG ALBA agus BBC Scotland orra le fo-thiotalan loisgte seach feadhainn a ghabhas cur am falach; ach fhuair luchd-iomairt gaidhlig.tv dearbhadh bhon BhBC an Lunnainn nach leig iad a leas.   Le Liza Storey Tha sinn mothachail gu bheil MG ALBA, am buidheann a tha os cionn BBC Alba còmhla ri… Continue reading

Posted in BBC Alba, Cànain, Cànan & Cultar, cultar, dearbhadh, drama, Film, Fiolm, fo-thiotalan Beurla, fo-thiotalan loisgte, gaidhlig.tv, Liza Storey, MG Alba, Naidheachdan & Poileataigs, TBh, Teicneòlas | Comments Off on FO-THIOTALAN FALAICHTE – THA RATHAD NAS FHEÀRR ANN

Fiolm | Mad Max: Rathad Ràis

“Thalla is faic Mad Max : Fury Road an-dràsta! Thalla! Thalla! Dè tha thu a’ dèanamh nad shuidhe an-sin fhathast – siuthad! Tha e chrome!” Tha Eòghan caran excited mun fhiolm ùr a-rèir coltais. “Abair Latha, Abair Latha Alainn!” Tha a h-uile mac màthar air artagail a sgrìobhadh mu Mad Max : Fury Road –… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, Fiolm | Comments Off on Fiolm | Mad Max: Rathad Ràis

Lèirmheas Film: Berberian Sound Studio

Chaidh Calum MacLeòid, buannaiche aon de Dhuaisean nan Sgrìobhadairean ùra 2014, a choimhead air a’ film Berberian Sound System, agus seo againn deagh gheàrr-chunntas mu dheidhinn. Uaireannan, chan fheumar ach beagan a chluinntinn mu dheidhinn film is bidh làn cinnt agad gu bheil thu airson am film ud fhaicinn. Nuair a chuala mi gun robh an cleasaiche Toby Jones… Continue reading

Posted in Berberian Sound Studio, Cànan & Cultar, Film, Fiolm, lèirmheas film | Comments Off on Lèirmheas Film: Berberian Sound Studio

Sùil air na h-Oscaran

Ma chaill sibh na h-Oscaran a-raoir, na gabh dragh – sa phìos seo, tha sinn a’ toirt sùil air na thachair aig precursor nan Duaisean FilmG. Bha an t-uisge a’ dòrtadh air Los Angeles a-raoir – “a bit squishy on the carpet”, mar a thuirt Benedict Cumberbatch, a’ buannachadh na duaise airson an duine as… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, FilmG, Fiolm, na h-Oscaran | Comments Off on Sùil air na h-Oscaran

Sùil as Ùr air “The Exorcist”

Tha Niall Gòrdan air ais againn le sùil air an t-seann fhiolm oillt “The Exorcist” agus mar a thug an leabhar air an robh am film ainmeil stèidhichte buaidh air smaoineachadh mu chùisean. Leugh e ’S e seo fiolm a bha a’ dol mun cuairt anns na seachdadan (70an) agus air an robh cliù –… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, Film, Fiolm | Comments Off on Sùil as Ùr air “The Exorcist”

Mata MacDhonnchaidh, Ailig Salmond, 9/11 agus Teòiridh na Dàimheachd

Feumaidh gu bheil Eòghan a’ (air) fàs sean agus esan a’ coimhead air an t-saoghal agus a’ faighneach “dè fon ghrèin tha dol?” Cha robh Inception a’ togail na h-uimhir de cheistean…. “Tha Alba air atharrachadh, air atharrachadh gu tùr. Tha bòidhchead uabhasach ga breith.” Bha Salmond gu math dèidheil air Yeats aithris seachdain seo… Continue reading

Posted in Fiolm, Naidheachdan & Poileataigs | Comments Off on Mata MacDhonnchaidh, Ailig Salmond, 9/11 agus Teòiridh na Dàimheachd