Category Archives: deasbad Gàidhlig

Bàrdachd | Àrmainn na Gàidhlig

le Alistair Paul  An Dàmhair Air dà bheinn àrd Air taobh an iar na h-Albainn Air iomall na Gàidhealteachd Àrd os cionn na talmhainn Sheas dà àrmann na Gàidhlig an cinn shuas sna sgòthan Shuas dha na speuran Bu bhrìoghmhor am briathran B’ ann a chrith an talamh fon casan Nuair dh’fhosgail iad am beòil… Continue reading

Posted in bàrdachd, BBC Alba, dana, dànamag, deasbad, deasbad Gàidhlig, Gàidhlig, iutan dearg, iutan dearg; deasbad a' ihutain dheirge; dana; dàna; dànamag; danamag; gàidhlig; bbc alba; mg alba; beurla, MG Alba, Sgrìobhadh Cruthachail | Comments Off on Bàrdachd | Àrmainn na Gàidhlig

Deasbad Gàidhlig an Reifreinn

  Chaidh Steaphan MacRisnidh do Dheasbad Gàidhlig Oilthigh Dhùn Èideann agus rinn e èisteachd ri argamaidean bho gach taobh den iomairt a tha air an dùthaich a bheò-ghlacadh. Bha mi an làthair air a’ 14mh latha dhen Chèitean aig deasbad Gàidhlig air a chur air dòigh le Oilthigh Dhùn Èideann agus a b’ e, a-rèir… Continue reading

Posted in Alasdair Allan, Alasdair Moireasdan, deasbad Gàidhlig, Naidheachdan & Poileataigs, neo-eisimeileachd, Oilthigh Dhùn Èideann, reifreann | Comments Off on Deasbad Gàidhlig an Reifreinn