Category Archives: gaelic in edinburgh

Clasaichean Còmhraidh do Pharantan – Intermediate Gaelic Conversation for Parents

21/07/2014 THIS CLASS IS NOW AT FULL CAPACITY. If you are a parent with children in Gaelic Medium Education and still interested in doing Gaelic classes please contact me. tara@cnag.org.   Gaelic Classes in Edinburgh New Gaelic conversation classes for … Continue reading Continue reading

Posted in class, Edinburgh, fluency, Gach tachartas - All events, Gaelic, gaelic in edinburgh, gàidhlig ann an dùn èideann, intermediate, learning, school | Comments Off on Clasaichean Còmhraidh do Pharantan – Intermediate Gaelic Conversation for Parents

Cothroman obrach sa Ghàidhlig – Job opportunities with Gaelic!

Cothroman Obrach aig Bun-sgoil Taobh na Pàirce – sgaoilibh an nàidheachd Job opportunities at Bun-sgoil Taobh na Pairce – please share Tha Bun-sgoil Taobh na Pàirce a’ sireadh uiread de thidsearan airson an ath sheisean sgoile; sgaoilibh an nàidheachd seo. … Continue reading Continue reading

Posted in cothroman obrach, croileagan, dùn èideann, duneideann, Edinburgh, Gach tachartas - All events, gaelic in edinburgh, gaelic jobs, Gàidhlig, Naidheachdan - News, nursery nurse, teacher, work opportunities | Comments Off on Cothroman obrach sa Ghàidhlig – Job opportunities with Gaelic!