Category Archives: Gach tachartas – All events

Cothroman obrach sa Ghàidhlig – Job opportunities with Gaelic!

Cothroman Obrach aig Bun-sgoil Taobh na Pàirce – sgaoilibh an nàidheachd Job opportunities at Bun-sgoil Taobh na Pairce – please share Tha Bun-sgoil Taobh na Pàirce a’ sireadh uiread de thidsearan airson an ath sheisean sgoile; sgaoilibh an nàidheachd seo. … Continue reading Continue reading

Posted in cothroman obrach, croileagan, dùn èideann, duneideann, Edinburgh, Gach tachartas - All events, gaelic in edinburgh, gaelic jobs, Gàidhlig, Naidheachdan - News, nursery nurse, teacher, work opportunities | Comments Off on Cothroman obrach sa Ghàidhlig – Job opportunities with Gaelic!

Thig gar leantainn air Twitter!

Lean sinn @IGDhunEideann airson fios agus naidheachd mu thachartasan òigridh is coimhearnsachd Ghàidhlig ann an Dùn Èideann
Follow us @IGDhunEideann for information about Gaelic youth and community events in Edinburgh Continue reading

Posted in Gach tachartas - All events | Comments Off on Thig gar leantainn air Twitter!

10/05/2013 – Bothan

BOTHAN – Dihaoine 10 an Cèitean Friday 10th May @ Canons’ Gait 232 Canongate, Àrd-sràid, Dùn Èideann, EH8 8DQDoras fosgailte aig 8.30f. Bar fosgailte gu 1m. Door open at 8.30pm. Bar open til 1am £5 (£3) aig an doras / … Continue reading Continue reading

Posted in Gach tachartas - All events, Naidheachdan - News, One-off event, Regular event, Tachartas - Event | Comments Off on 10/05/2013 – Bothan

26/4/2013 Bothan – The Highland Voyage

@  Ionad Sgeulachd na h-Alba (Scottish Storytelling Centre), 43-45 Àrd-shràid, Dùn Èideann, EH1 1SR 8f – 10f / 8pm – 10pm                      £10 (£6.50) Freagarrach do dh’inbhich is clann bho 10 bliadhna a dh’aois / Suitable for … Continue reading Continue reading

Posted in Gach tachartas - All events, Naidheachdan - News, One-off event, Tachartas - Event | Comments Off on 26/4/2013 Bothan – The Highland Voyage

Cearcall Còmhraidh Dhùn Èideann – Gaelic Conversation Circle

A bheil cnacaireachd Ghàidhlig a dhìth oirbh? Ma tha, trobhadaibh a-nall don Chearcall! Cearcall comhraidh (conversation circle) meets every Tuesday except Christmas and New Year, to talk in Gaelic about… anything that interests you! Cuin? Dimairt, 7.30-9.00 feasgar When?  / Tuesdays 7.30 – … Continue reading Continue reading

Posted in Clasaichean - Classes, Fileantaich, Gach tachartas - All events, Intermediate - Eadar-mheadhanach, Learners - Luchd-ionnsachaidh, Regular event, Tachartas - Event | Comments Off on Cearcall Còmhraidh Dhùn Èideann – Gaelic Conversation Circle

27/03/2013 Fèill-Reic nan Leabhraichean/Gaelic Book Sale

 Comhairle nan Leabhraichean a’ tadhail air Oilthigh Dhùn Èideann air Diciadain 27 Màrt, eadar 10m – 3f airson an fèill-reic aca. Nach tig sibh a choimhead oirnn ann an Leabharlann Eòlas na h-Alba! Leabhraichean sònraichte sam bith a tha sibh … Continue reading Continue reading

Posted in Gach tachartas - All events, One-off event, Tachartas - Event | Comments Off on 27/03/2013 Fèill-Reic nan Leabhraichean/Gaelic Book Sale

01/03/2013 – Bothan le Cruinn & Sandy Brechin

@ Canons’ Gait  232 Canongate, Àrd-sràid, Dùn Èideann, EH8 8DQ Doras fosgailte aig 8.30f, Bar fosgailte gu 1m Door open at 8.30pm Bar open until 1am CUDTHROMACH: Coinneamh Bhliadhnail ro-làimh IMPORTANT: AGM beforehand, 7.30pm – 8.30pm £5 (£3) aig an … Continue reading Continue reading

Posted in Gach tachartas - All events, One-off event, Tachartas - Event | Comments Off on 01/03/2013 – Bothan le Cruinn & Sandy Brechin

23 Gearrann/23 February: Short Weekend Courses from Sabhal Mor Ostaig

This coming weekend (23rd February) 2 short courses, a Gaelic Taster session and a Refresher Day for Intermediate Learners, will run at the Caledonian Language School on 7 Torphichen St. More information can be found on the Sabhal Mòr Ostaig website, or … Continue reading Continue reading

Posted in Clasaichean - Classes, Gach tachartas - All events, Intermediate - Eadar-mheadhanach, Learners - Luchd-ionnsachaidh | Comments Off on 23 Gearrann/23 February: Short Weekend Courses from Sabhal Mor Ostaig

TRADFEST Edinburgh · Dùn Èideann

Làn-fhèisd de chultar ann am Baile-mòr nam Fèisean A Feast of Culture in the Festival City www.scottishstorytellingcentre.co.uk/tradfest  Thèid a’ chiad TRADFEST Dhùn Èideann air adhart eadar Diciadain 24 Giblean agus Diluain 6 Cèitean 2013.  Thairis air dà latha dheug bidh am baile-mòr air ghoil le ceòl, … Continue reading Continue reading

Posted in Gach tachartas - All events, One-off event, Tachartas - Event | Comments Off on TRADFEST Edinburgh · Dùn Èideann