Category Archives: Gach tachartas – All events

Fìon is Caise airson Taigh an Dorsair fhosgladh Cheese and Wine for the opening of Taigh an Dorsair

“Oidhche sgoinneil aig Taobh na Pàirce 10th Ògmhios airson Taigh an Dorsair fhosgladh, tha e air ur pheantadh! ‘Se seo àite cruinneachaidh airson Òigridh agus Coimhearsnachd ann an Dùn Èideann. Taing do gach duine a chuidich agus gu h-àraid Alison Buck an dealbhadair! Thàinig barrachd air ceud còmhla airson ceilidh le deagh cheòl agus òrain… Continue reading

Posted in featured, Gach tachartas - All events | Comments Off on Fìon is Caise airson Taigh an Dorsair fhosgladh Cheese and Wine for the opening of Taigh an Dorsair

Dè tha dol ann an Dùn Èideann?

Posted in Gach tachartas - All events | Comments Off on Dè tha dol ann an Dùn Èideann?

Suipear Nollaig – Gaelic Christmas Supper 06/12/2014

Biadh agus BYOB!  Disathairne 6mh an Dùbhlachd 2014.  6 – 9pm @ Two Thin Laddies, High Riggs, Dùn Èideann. £11 gach duine. Cothrom math choinneachadh ri daoine eile aig a bheil Gàidhlig ann an Dùn Èideann.  Cuir brath gu rachelalcorn@gmail.com … Continue reading Continue reading

Posted in Gach tachartas - All events | Comments Off on Suipear Nollaig – Gaelic Christmas Supper 06/12/2014

An Cuilean Craicte – Cluba leabhraichean Gàidhlig do dh’òigridh 7 – 12 bliadhn’ a dh’aois

Cuiridh Club Leughaidh ‘Cuilean Craicte’ leabhar-caibideil ùr gu gach ball a h-uile mìos – nam measg eadar-theangachaidhean de leabhraichean le sgrìobhadairean ainmeil leithid Frank Cottrell Boyce is Terry Deary. Togaidh na leabhraichean ùidh ann an leughadh, leasachaidh iad sgilean cànain … Continue reading Continue reading

Posted in Gach tachartas - All events | Comments Off on An Cuilean Craicte – Cluba leabhraichean Gàidhlig do dh’òigridh 7 – 12 bliadhn’ a dh’aois

Word Wizard 2015

Airson sgoilearan S1 – S3… Scotland’s National Centre for Languages and Confucius Institute for Scotland’s Schools, in partnership with The University of St Andrews, are proud to announce the return of Word Wizard for its second year! Do your pupils … Continue reading Continue reading

Posted in Gach tachartas - All events | Comments Off on Word Wizard 2015

Dè tha dol ann an Dùn Èideann? What’s on in Edinburgh?

Tachartasan Gàidhlig An Dàmhair 2014
Gaelic Events October 2014
Bruth an seo airson a’ chuairt-litir…
Click here to download our newsletter… Dè tha dol – An Dàmhair 2014 Continue reading

Posted in Gach tachartas - All events | Comments Off on Dè tha dol ann an Dùn Èideann? What’s on in Edinburgh?

Turas Ghlaschu 28/11/2014 – 01/12/2014

Turas Ghlaschu  28 Samhain – 01 Dùbhlachd Fosgailte gu sgoilearan S1-S4 – Cosgais £70 Tha turas againn a Ghlaschu agus fàilte oirbh uile! Tha sinn an dòchas òigridh a thoirt còmhla bho air feadh na dùthcha. Tha tòrr ri dhèanamh … Continue reading Continue reading

Posted in Gach tachartas - All events | Comments Off on Turas Ghlaschu 28/11/2014 – 01/12/2014

Cluba Dràma

  Seo agaibh na cinn-latha airson a’ chluba dràma le Art Donald aig Àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbuig.  Tha an cluba seo fosgailte do bhun-sgoilearan C6-7 à Bun-sgoil Taobh na Pàirce agus àrd-sgoilearan S1-2 à Seumas Gilleasbuig. Foirm-clàraidh an seo (Registration form … Continue reading Continue reading

Posted in Gach tachartas - All events | Comments Off on Cluba Dràma

Clasaichean Còmhraidh do Pharantan – Intermediate Gaelic Conversation for Parents

21/07/2014 THIS CLASS IS NOW AT FULL CAPACITY. If you are a parent with children in Gaelic Medium Education and still interested in doing Gaelic classes please contact me. tara@cnag.org.   Gaelic Classes in Edinburgh New Gaelic conversation classes for … Continue reading Continue reading

Posted in class, Edinburgh, fluency, Gach tachartas - All events, Gaelic, gaelic in edinburgh, gàidhlig ann an dùn èideann, intermediate, learning, school | Comments Off on Clasaichean Còmhraidh do Pharantan – Intermediate Gaelic Conversation for Parents

Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir, Bàrd Dhùn Èideann

Plac ùr a’ comharrachadh bàrd ainmeil Dhùn Èideann, Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir. Chaidh seo a chur suas ann an Roxburgh’s Close air Àrd-shraid Dhùn Èideann an-dè, 24mh An t-Ògmhios 2014. New plaque commemorating world famous Edinburgh Gaelic Bard, Duncan … Continue reading Continue reading

Posted in bàrdachd, dùn èideann, Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir, Duncan Bàn MacIntyre, Edinburgh, Gach tachartas - All events, Gaelic, Gàidhlig | Comments Off on Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir, Bàrd Dhùn Èideann