Category Archives: Naidheachdan – News

Litir-naidheachd ùr na h-Iomairte – gach cola-deug: Cuiribh ur n-ainmean ris an liosta! (New fortnightly newsletter for the Iomairt: Sign up!)

Fàilte! For those of you who do not already know me, I recently took over as the Gaelic Development Officer for Iomairt Ghàidhlig Dhùn Èideann, based at Bun Sgoil Taobh na Pàirce on Bonnington Road in Edinburgh. Iomairt Ghàidhlig Dhùn Èideann aims to provide information and activities for the Gaelic community in the Edinburgh area,… Continue reading

Posted in Naidheachdan - News | Comments Off on Litir-naidheachd ùr na h-Iomairte – gach cola-deug: Cuiribh ur n-ainmean ris an liosta! (New fortnightly newsletter for the Iomairt: Sign up!)

14-05-2014 Gaelic Referendum Debate – Deasbad Ghàidhlig mun Reifreann

Bidh deasbad mun reifreann a’ dol tro mheadhan na Gàidhlig @ 18.30 14mh An Cèitean 2014 aig: Godfrey Thomson Hall Thomson’s Land Holyrood Dùn Èideann EH8 8AQ Bu toil leinn tòrr diofar phàirten den choimhearsnachd fhaicinn ann, gu h-àraid pàrantan … Continue reading Continue reading

Posted in deasbad, debate, Gàidhlig, Naidheachdan - News, oileanaich, Oilthigh Dhùn Èideann, referendum, reifreann | Comments Off on 14-05-2014 Gaelic Referendum Debate – Deasbad Ghàidhlig mun Reifreann

Cothroman obrach sa Ghàidhlig – Job opportunities with Gaelic!

Cothroman Obrach aig Bun-sgoil Taobh na Pàirce – sgaoilibh an nàidheachd Job opportunities at Bun-sgoil Taobh na Pairce – please share Tha Bun-sgoil Taobh na Pàirce a’ sireadh uiread de thidsearan airson an ath sheisean sgoile; sgaoilibh an nàidheachd seo. … Continue reading Continue reading

Posted in cothroman obrach, croileagan, dùn èideann, duneideann, Edinburgh, Gach tachartas - All events, gaelic in edinburgh, gaelic jobs, Gàidhlig, Naidheachdan - News, nursery nurse, teacher, work opportunities | Comments Off on Cothroman obrach sa Ghàidhlig – Job opportunities with Gaelic!

Oifigear Òigridh is Coimhearsnachd Ghàidhlig Ùr aig IGDE

Tha Oifigear Òigridh is Coimhearsnachd ùr aig Iomairt Ghàidhlig Dhùn Èideann! Tha ar n-oifigear ùr, Tara NicFhraing, air tòiseachadh ann an Dùn Èideann o chionn ghoirid agus tha i a’ dèanamh fiughair mòr ri bhith ag obair còmhla ri òigridh … Continue reading Continue reading

Posted in Naidheachdan - News | Comments Off on Oifigear Òigridh is Coimhearsnachd Ghàidhlig Ùr aig IGDE

10/05/2013 – Bothan

BOTHAN – Dihaoine 10 an Cèitean Friday 10th May @ Canons’ Gait 232 Canongate, Àrd-sràid, Dùn Èideann, EH8 8DQDoras fosgailte aig 8.30f. Bar fosgailte gu 1m. Door open at 8.30pm. Bar open til 1am £5 (£3) aig an doras / … Continue reading Continue reading

Posted in Gach tachartas - All events, Naidheachdan - News, One-off event, Regular event, Tachartas - Event | Comments Off on 10/05/2013 – Bothan

26/4/2013 Bothan – The Highland Voyage

@  Ionad Sgeulachd na h-Alba (Scottish Storytelling Centre), 43-45 Àrd-shràid, Dùn Èideann, EH1 1SR 8f – 10f / 8pm – 10pm                      £10 (£6.50) Freagarrach do dh’inbhich is clann bho 10 bliadhna a dh’aois / Suitable for … Continue reading Continue reading

Posted in Gach tachartas - All events, Naidheachdan - News, One-off event, Tachartas - Event | Comments Off on 26/4/2013 Bothan – The Highland Voyage