Category Archives: oileanaich

Cunntas air Blàr a’ Chumhaing (Pàirt 2)

Iain A. MacDhòmhnaill Cuir Gàidhlig eile air na leanas:   Cha mhòr èisteachd a fhuair iad – A’ toirt foghar às An cuid sprèidhe – A’ maoidheadh bàirligeadh air – 9 Air an t-seachdamh latha den Ghiblean chunnacas an triùir fhear a’ nochdadh aig Bealach Achadh na h-Anaid agus cha luaithe sin na thog an […] Continue reading

Posted in An t-Eilean Sgitheanach, Beinn Lì, blàr a' chumhaing, còraichean fearainn, croitearachd, croitearan, Eachdraidh, gabhaltas tèarainte, ionnsachadh, Leughadh Fiosrachaidh, luchd-ionnsachaidh, luchd-teagaisg, oileanaich, sgoilearan, Sloc nan Leatman, teagasg | Comments Off on Cunntas air Blàr a’ Chumhaing (Pàirt 2)

OBAIR GHNÀTHSAN-CAINNTE

GNÀTHSAN-CAINNTE LEIS A’ GHNÌOMHAIR – CUIR   Beurla (Gnìomhairean) Extinguish (fire) Sea-sickness (ainmear) Kindle, light (a fire) Alarm, frighten Snow(ing) Do away with, kill Disturb Pass time Perseverance (ainmear) Accuse abandon Oppose Shorten Exasperate   An aithne dhut a’ Ghàidhlig air na h-abairtean seo gu h-àrd? Tha an gnìomhair CUIR a dhìth anns gach tè […] Continue reading

Posted in cuir, cur, Faclaireachd is gràmar, gnàth-fhaclan, gnàthsan-cainnte, ionnsachadh, luchd-ionnsachaidh, luchd-teagaisg, oileanaich, sgoilearan, teagasg | Comments Off on OBAIR GHNÀTHSAN-CAINNTE

Co-fharpais Litreachais 2014 | Comunn Oiseanach Oilthigh Ghlaschu

Tha sinne aig Dàna gu math toilichte a ràdh gum bi sinn nar britheamh airson co-fharpais litreachais aig Comunn Oiseanach Oilthigh Ghlaschu. ‘S e fear de na prìomh amasan a bh’ againn nuair thòisich sinn an iris air loidhne, gum biodh i a’ brosnachadh sgrìobhadh – agus leughadh – ann an Gàidhlig.  Mar sin, tha… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, co-fharpais litreachais, comunn oiseanach, featured, litreachas, oileanaich, Oilthigh Ghlaschu, sgrìobhadh | Comments Off on Co-fharpais Litreachais 2014 | Comunn Oiseanach Oilthigh Ghlaschu

“Thalla gu Taigh na Gàidhlig!” – Gàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu

Tha Shannon Cowie na h-oileanach an-sàs anns an Sgeama Ghàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu, Taigh na Gàidhlig. Bha Dàna an lathair aig Fèis Litreachais an Oilthigh an t-seachdain seo agus thug an tè òg Inbhir Niseach luaidh air cò ris a tha beatha do Ghàidheil coltach aig an Oilthigh latha an-diugh. “Article” thuirt iad. Cò fon… Continue reading

Posted in Cànain, Cànan & Cultar, cultar, Fiona Dunn, glaschu, litreachas, oileanaich, Oilthigh Ghlaschu, Scattermasters, Shannon Cowie, Taigh na Gaidhlig | Comments Off on “Thalla gu Taigh na Gàidhlig!” – Gàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu

14-05-2014 Gaelic Referendum Debate – Deasbad Ghàidhlig mun Reifreann

Bidh deasbad mun reifreann a’ dol tro mheadhan na Gàidhlig @ 18.30 14mh An Cèitean 2014 aig: Godfrey Thomson Hall Thomson’s Land Holyrood Dùn Èideann EH8 8AQ Bu toil leinn tòrr diofar phàirten den choimhearsnachd fhaicinn ann, gu h-àraid pàrantan … Continue reading Continue reading

Posted in deasbad, debate, Gàidhlig, Naidheachdan - News, oileanaich, Oilthigh Dhùn Èideann, referendum, reifreann | Comments Off on 14-05-2014 Gaelic Referendum Debate – Deasbad Ghàidhlig mun Reifreann

Àireamhan de dh’oileanaich chèin air tuiteam

  Tha àireamhan de dh’oileanaich chèin air tuiteam. Carson? Agus dè na buaidhean a th’ aig sin air eaconomaidh na RA? A-rèir a’ BhBC, tha an àireamh de dh’oileanaich à dùthchannan cèin a thig chun an Oilthigh ann an Sasainn air tuiteam airson a’ chiad uair ann an 29 bliadhna. Ged a bha an lùghdachadh… Continue reading

Posted in dana, dànamag, Gaelic, Gàidhlig, imrich a-steach, in-imrich, Naidheachdan & Poileataigs, oileanaich, oileanaich chèin, oilthighean, UKBA, universities | Comments Off on Àireamhan de dh’oileanaich chèin air tuiteam