Category Archives: Independence 1st

Oigridh air na sràidean…

…is tòrr a bharrachd, eadar cnapach is cailleach. Se caismeachd na bliadhnasa airson neo-eisimealachd na h-Alba Disathairne sa tighinn. Bha còrr is 10000 ann an-uiridh – nach dèan sinn cinnteach gu bheil an tè seo nas motha?Gheibhear an tuilleadh… Continue reading

Posted in dùn èideann, Independence, Independence 1st, iomairtean, neo-eisimeileachd, saorsa, Yes Scotland | Comments Off on Oigridh air na sràidean…

MacConnail a’ sireadh taigh ùr?

Chunnacas am bodach seo a’ taisbeanadh a bheachd mu choinneamh a’ chaismeachd mu dheireadh aig Independence 1st (is a’ Ghàidhlig àiteigin as a dèidh?) bho chionn ghoirid. A-rèir nan cunntas-beachd an-dràsta, tha a h-uile coltas ann gun breab… Continue reading

Posted in Independence 1st, Jakey, saorsa, SNP | Comments Off on MacConnail a’ sireadh taigh ùr?