Category Archives: cabadaich

stuth, rudan, trealaich pàirt 2

Ceart ma-tha, bha mi airson mìneachadh de an trioblaid a tha agam leis a’ phreas-leabhraichean. Fad mo bheatha bha leabhraichean a’ ciallachadh eòlas is foghlam is mac-meanmna, bha iad a’ ciallachadh pearsantachd is féin-aithneachadh. “Seall rium am preas-leabhraichean agad agus … Continue reading Continue reading

Posted in cabadaich, furachas, leabhraichean | Comments Off on stuth, rudan, trealaich pàirt 2

stuth, rudan, trealaich

Oh seadh, tha dùil agam fhathast innse dhuibh mu dheidhinn Ìle, ach tha rud eile air m’ aire an-dràsda. Bha beagan saor-ùine agam aig an taigh an seachdain seo agus chuir mi gu feum i gus mòran rudan a sgioblachadh … Continue reading Continue reading

Posted in cabadaich, colann is anam, furachas | Comments Off on stuth, rudan, trealaich

Rudan aosda, rudan ùra

Chan eil cuspair sònraichte san alt seo, ‘s ann direach gun do mhothaich mi gun robh mìos eile seachad. Sgrìobh mi 9 altan sa Ghearran agus 9 sa Mhàirt. Bha iomadh beachd eile agam agus dùil agam barrachd a sgrìobhadh, … Continue reading Continue reading

Posted in an t-earrach, cabadaich, Ceòl, leabhraichean, lios, snìomhadh | Comments Off on Rudan aosda, rudan ùra