Category Archives: Language

GAELIC SELF-TAUGHT – LEASAN a TRÌ – an Gnìomhair "A BHITH"; an Tràth Làithaireach EISIMEALACH (1)

(Lesson 3 – the Verb “TO BE”; Present Dependent Tense)Aithris-àichidh (Disclaimer) :–This lesson, and any which may follow, is from MacLaran’s Gaelic Self-Taught which I noticed in the library this morning and picked up wondering what it was. The l… Continue reading

Posted in Gàidhlig, grammar, grammarie, Language, leasain, lesson | Comments Off on GAELIC SELF-TAUGHT – LEASAN a TRÌ – an Gnìomhair "A BHITH"; an Tràth Làithaireach EISIMEALACH (1)

GAELIC SELF-TAUGHT – LEASAN a DHÀ – an Gnìomhair "A BHITH"; anTràth Làthaireach Neo-Eisimealach (2)

Lesson 2* – the Verb “TO BE” ; Present Independent Tense (part 2) Aithris-àichidh (Disclaimer) :–This lesson, and any which may follow, is from MacLaran’s Gaelic Self-Taught which I noticed in the library this morning and picked up wondering what it … Continue reading

Posted in Gàidhlig, grammar, Language, language_practice, leasain, lessons | Comments Off on GAELIC SELF-TAUGHT – LEASAN a DHÀ – an Gnìomhair "A BHITH"; anTràth Làthaireach Neo-Eisimealach (2)

GAELIC SELF-TAUGHT – LEASAN a DHÀ * – an Gnìomhair "A BHITH" ; an Tràth Làthaireach (1)

Lesson 2* – the Verb “TO BE” ; Present Tense Aithris-àichidh (Disclaimer) :–This lesson, and any which may follow, is from MacLaran’s Gaelic Self-Taught which I noticed in the library this morning and picked up wondering what it was. The language in… Continue reading

Posted in Gàidhlig, grammar, grammarie, Language, leasain, lesson | Comments Off on GAELIC SELF-TAUGHT – LEASAN a DHÀ * – an Gnìomhair "A BHITH" ; an Tràth Làthaireach (1)

Duaisean Gàidhlig na h-Alba 2013 #GaelicAwards

Tha na Duaisean Gàidhlig a chaidh seachad agus bha mi-fhèin is mo charaid toilichte a bhith ann. A rèir na faclan a thuirt Torcuil Crichton aig a’ Daily Record, bidh Gàidhlig a’ beòthail tron a’ 21mh linn, gun teagamh. An ath bhliadhna, tha mi an dòchas gum bi sponsaireachd a’ tighinn a-steach bho chompanaidean prìobhaideach eile agus cuideach […] Continue reading

Posted in Daily Record (Scotland), dùn èideann, Duaisean Gàidhlig na h-Alba, Gàidhlig, Language, Scotland, Scottish Gaelic | Comments Off on Duaisean Gàidhlig na h-Alba 2013 #GaelicAwards

Duaisean Litreachail Chomann Crann na h-Alba 2013

Duaisean Chomann Crann na h-Alba Air oidhche DhiarDaoin, chumar na duaisean litreachail a bu shine an Alba ann an cridhe Bhaile Ghlaschu aig Leabharlann Mhitchell. Bha deagh oidhche ann, le fìon, leabhraichean, craicearachd math; nas fheàrr chan aithnichinn! ‘S ann … Continue reading Continue reading

Posted in Alba, Comann Crann na h-Alba, Duaisean Litreachais, Gàidhlig agus Foillseachadh, Ghàidhlig, Language, Literary Awards, Scottish Gaelic, Scottish Saltire Society | Comments Off on Duaisean Litreachail Chomann Crann na h-Alba 2013