Category Archives: Naidheachdan & Poileataigs

A’ Fighe Choimhearsnachdan

A bheil leasanan aig seann-choimhearsnachdan Gàidhealach ri ionnsachadh do shaoghal an latha an-diugh. Tha Alistair a’ meòrachadh. Bha e na chleachdadh am measg cuid de na coimhearsnachdan Gàidhealach plangaidean a thoirt do chàraid a bha gus pòsadh. Thigeadh co-aoisean na càraide còmhla ann an taigh bean na bainnse gus a’ chlòimh a chìreadh. B’ e… Continue reading

Posted in coimhearsnachdan, còraichean obrach, Eachdraidh, mèinnearan, Naidheachdan & Poileataigs, saoghal ùr, Thatcher | Comments Off on A’ Fighe Choimhearsnachdan

Cogadh agus Ceòl am Bhiet-Nam

‘S iongantach mar a thèid rud cho bòidheach ri ceòl còmhla ri rud cho oillteil ri cogadh. Nar n-inntinn tha òrain leithid ‘Long Way to Tipperary’ agus ‘Pack Up Your Troubles’ air an dlùth cheangal ris a’ Chogadh Mhòr agus tha an aon rud fìor mu chèol bho leithid Vera Lynn agus Glenn Millar agus an… Continue reading

Posted in Aimearaga, Bhiet-nam, Cànan & Cultar, Ceòl, Eachdraidh, luchd-ciùil, Naidheachdan & Poileataigs, Saigon, Vietnam | Comments Off on Cogadh agus Ceòl am Bhiet-Nam

An Dream Dearg – Rèabhlaid na Gaeilge ann an Èirinn a Tuath

O chionn ghoirid, ma bha caraidean agad le Gàidhlig na h-Èireann a’ fuireach anns a’ Cheann a Tuath, mhothachadh tu cearcall geal air cearnag dhearg a’ nochdadh mar dhealbh air an Fhacebook agad – tha Marcas Meinnearach a’ mineachadh barrachd dhuinn mun Dream Dearg. Bigi Linn! ’S ann gu tric a tha luchd-poilitigs a’ cleachdadh… Continue reading

Posted in Cànain, Cànan & Cultar, Naidheachdan & Poileataigs | Comments Off on An Dream Dearg – Rèabhlaid na Gaeilge ann an Èirinn a Tuath

Sùil air 2016 | Dàna

Tha an sgioba deasachaidh againne – Steaphan, Alistair, Rhona agus Eòghan a’ toirt sùil air 2016 – Seo na rinn iadsan den bhliadhna. Thoir iomradh air 2016 ann an seantans? AP – Na cuir earbs ann an dùil. SR – Bliadhna san robh muinntir an t-saoghail ag obair gu socair, rèidh gun bhòstadh ʼs gun duais… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, Ceòl, Naidheachdan & Poileataigs | Comments Off on Sùil air 2016 | Dàna

Latha nan Co-labhairtean | Mar a gheibh sinn Misneachd

Dà artagail mu dheidhinn aon cho-labhairt? Nach eil sinn gur milleadh! Beachd le Màrtainn Mac a’ Bhàillidh on bhuidheann-iomairt “Misneachd” air a’ cho-labhairt Còmhla agus air càs Chlì. An toiseach, feumaidh mi a ràdh nach robh e math idir gun robh co-labhairt ann an Glaschu air an aon latha ’s a bha an Coinneamh Choitcheann… Continue reading

Posted in Cànain, Cànan & Cultar, Foghlam, Naidheachdan & Poileataigs | Comments Off on Latha nan Co-labhairtean | Mar a gheibh sinn Misneachd

Còmhla – Co-labhairt Do Luchd Ionnsachaidh Na Gàidhlig

Còmhla – Co-labhairt Do Luchd Ionnsachaidh Na Gàidhlig Bha uair ann a bha Gàidhlig beò air bilean iasgairean is chroitearan, a-muigh aig muir, air a’ mhachair no a’ mhòintich. Ron a seo ’s cinnteach gun robh i beò air bilean àrmainn is bhàird.San latha an-diugh ’s e cànan a tha beò gu tric air bilean… Continue reading

Posted in Cànain, Cànan & Cultar, Naidheachdan & Poileataigs | Comments Off on Còmhla – Co-labhairt Do Luchd Ionnsachaidh Na Gàidhlig

Aineolas a’ cur smal air ar sunnd?

Ma tha thu dèidheil air cànan is cultar na Gàidhlig, dè a’ chiad rud a bheir buil air d’ inntinn nuair a leughas tu aistean aineolach an aghaidh na Gàidhlig; mar as trice, le colbhaichean stèidhichte nam pàipearan Gallta is Sasannach? Tàire? Fearg?  Sprochd? Coma co-dhiù? Thar nam mìosan ʼs thar nam bliadhnachan, seachdain an dèidh seachdain.… Continue reading

Posted in Beachd, beachdan aineolach, Cànain, colbh, colbhan, cultar, Naidheachdan & Poileataigs, nàimhdean na Gàidhlig | Comments Off on Aineolas a’ cur smal air ar sunnd?

Comhartaich nan Con air an Sgùrr | Brexit Chruaidh Theresa

Uill, fàilte dhan àm ri teachd aig a’ Chaillich Mhàighich – Tha Bodach na Droch Shìde air leabaidh a’ bhàis agus tha na coin a’ tighinn. Eòghan ri rabhd an-diugh. Air a’ chlàr iongantach aca, “This Is The Sea”, sheinn na Waterboys an t-òran “Old England”. Chaidh a sgrìobhadh nuair a bha cleasachd Magaidh aig bàrr ach tha… Continue reading

Posted in Brexit, Naidheachdan & Poileataigs, Requiem for the Post-War Dream, Theresa May | Comments Off on Comhartaich nan Con air an Sgùrr | Brexit Chruaidh Theresa

Roghainn Nicola

Rhona le pìòs goirid mu Nicola Sturgeon agus an dòigh anns am bi daoine a’ càineadh bhoireannaich gun chlann. Bidh a’ mhòr-chuid de dhaoine air naidheachd dhuilich Nicola Sturgeon a chluinntinn mu thràth: gun robh Sturgeon agus an duine aice an dùil ri leanabh beagan bhliadhnaichean air ais, agus gun do chaill iad e. A… Continue reading

Posted in Naidheachdan & Poileataigs | Comments Off on Roghainn Nicola

E-Sgoil no E-Sguabadh?

“na biodh eagal oirbh, a luchd-stiùiridh an fhoghlaim a chomhairlichean na siorrachd, ’s a Bheurla cho math agaibh – a’ fàs – siud sibh, sguabaibh a’ chlann a Steòrnabhagh – nas braise.” Ceud Bliadhna San Sgoil – Ruaraidh MacThòmais Bha E-Sgoil nan Eilean Siar ga cur air bhog an t-seachdain seo, agus mar phàirt de… Continue reading

Posted in Foghlam, Gun roinn-seòrsa, Naidheachdan & Poileataigs | Comments Off on E-Sgoil no E-Sguabadh?