Category Archives: featured

Fìon is Caise airson Taigh an Dorsair fhosgladh Cheese and Wine for the opening of Taigh an Dorsair

“Oidhche sgoinneil aig Taobh na Pàirce 10th Ògmhios airson Taigh an Dorsair fhosgladh, tha e air ur pheantadh! ‘Se seo àite cruinneachaidh airson Òigridh agus Coimhearsnachd ann an Dùn Èideann. Taing do gach duine a chuidich agus gu h-àraid Alison Buck an dealbhadair! Thàinig barrachd air ceud còmhla airson ceilidh le deagh cheòl agus òrain… Continue reading

Posted in featured, Gach tachartas - All events | Comments Off on Fìon is Caise airson Taigh an Dorsair fhosgladh Cheese and Wine for the opening of Taigh an Dorsair

Beartas na Beilge

Ma tha thu airson cuairt ghoirid a ghabhail an geamhradh seo, tha Rhona a’ moladh na Beilge. Leann math, barrachd chipshops na th’ aca san Òban – dè dh’fhaodadh a bhith na b’ fheàrr?   Bidh cuid ag ràdh gu bheil a’ Bheilg car dòrainneach. “Dè th’ innte co-dhiù?” thuirt caraid rium nuair a dh’innis… Continue reading

Posted in a' bheilg, Cànan & Cultar, featured, Rhona NicDhùghaill, siubhal | Comments Off on Beartas na Beilge

An Abhainn Bhan-dhearg Bhuan, An Abhainn Shìorraidh

The Eòghan a’ dèanamh fiughair ris a’ chlàr ùr (agus deireannach) aig Pink Floyd – The Endless River. Is iomadh rud a chì am fear a bhios fada beò. Agus ged nach eil mi air a bhith beò cho fada sin, ged a bha mi a’ faireachdainn aosta gu leòr aig a’ Mhòd, (agus buileach… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, Ceòl, eòghan stiùbhart, featured, Pink Floyd | Comments Off on An Abhainn Bhan-dhearg Bhuan, An Abhainn Shìorraidh

Cruthachadh nam Bann

Leis gu bheil ciad eadar-sgeòil an t-sreatha ùir aig BBC Alba air tighinn gu crìoch, bhruidhinn Marcas Mac an Tuairneir ris an Oll. Catrìona Miller bho Oilthigh Chailleannach Ghlaschu, air a’ chùrsa shònraichte a bha aig fìor chridhe tùs a’ phròiseict. Tha Bannan air còrdadh ri luchd-sgrùdaidh is luchd-amhairc air feadh na dùthcha, is na… Continue reading

Posted in Bannan, Cànan & Cultar, featured, Marcas Mac an Tuairneir, sgrìobhadh, TBh | Comments Off on Cruthachadh nam Bann

Sgilean an Sgàilein Airgid | Na dh’ionnsaich mi o FilmG

Tha Alannah Pheutan a’ toirt sùil air a’ cho-fharpais Ghàidhlig, FilmG – na sgilean a dh’ionnsaich i agus mar a thug i buaidh oirre na beatha làitheil, cuideachd. Thoir an aire, tha cailleachan craicte a’ nochdadh gu math tric anns na bhideothan seo! Mar nighean òg às an Eilean Sgitheanach, tha e caran duilich dhomh… Continue reading

Posted in Alannah Pheutan, Cànain, Cànan & Cultar, cleasachd, featured, Film, FilmG, fiom | Comments Off on Sgilean an Sgàilein Airgid | Na dh’ionnsaich mi o FilmG

Deasbad nan Deasbadan | Poileataigs air TBh

Tha rudeigin mòr air tachairt ann am poileataigs san Rìoghachd Aonaichte o chionn ghoirid. Dè bha siud? Reifreann? Eh? No, no – tha mi a-mach air Ukip, ‘s iad air a’ chiad bhall pàrlamaid aca fhaighinn ann an Clacton. Oir tha sin a cheart cho cudromach ‘s a tha 1.6 millean daoine a’ bhòtadh airson… Continue reading

Posted in am Pàrtaidh Uaine, deasbadan TBh, featured, Naidheachdan & Poileataigs, poileataigs, Taghadh Choitcheann 2015, Ukip | Comments Off on Deasbad nan Deasbadan | Poileataigs air TBh

Sgeulachd ghoirid | Banntrach na Maraig Dhuibh

  Gach madainn nuair a dh’èireadh Calum Ailig MacFhionghuin agus dhìricheadh e a-nuas bhon chiad làr san taigh chroit aige dhan chidsin, bhiodh deasaichte dha air a’ bhòrd, am bòrd a thog e fhèin o fhiodh a gheàrr e fhèin o chraobh a leag e fhèin, bracaist mhòr thomadach.  ”Mo bheannachd ort, a ghaoil”, chanadh… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, eòghan stiùbhart, featured, litreachas, sgeulachd ghoirid | Comments Off on Sgeulachd ghoirid | Banntrach na Maraig Dhuibh

Co-fharpais Litreachais 2014 | Comunn Oiseanach Oilthigh Ghlaschu

Tha sinne aig Dàna gu math toilichte a ràdh gum bi sinn nar britheamh airson co-fharpais litreachais aig Comunn Oiseanach Oilthigh Ghlaschu. ‘S e fear de na prìomh amasan a bh’ againn nuair thòisich sinn an iris air loidhne, gum biodh i a’ brosnachadh sgrìobhadh – agus leughadh – ann an Gàidhlig.  Mar sin, tha… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, co-fharpais litreachais, comunn oiseanach, featured, litreachas, oileanaich, Oilthigh Ghlaschu, sgrìobhadh | Comments Off on Co-fharpais Litreachais 2014 | Comunn Oiseanach Oilthigh Ghlaschu

Am Baile air a bheatadh le Biastan Bhoth Fhleisginn

Tha Both Fhleisginn, an sgìre air taobh sear Loch Nis, ainmeil airson dà rud: an taigh, a bha le Aleister Crowley, a cheannaich Jimmy Page o Led Zeppelin, agus an sgioba iomain leis an ainm sin. Bha Jimmy sna naidheachdan an t-seachdain seo leis gun robh Led Zep a’ foillseachadh as ùire a’ cheathramh chlàr… Continue reading

Posted in am Mòd, Both Fhleisginn, camanachd, eòghan stiùbhart, featured, Inbhir Nis, Iomain, Spòrs | Comments Off on Am Baile air a bheatadh le Biastan Bhoth Fhleisginn

Tàlant a’ Chiùil: Alt an aghaidh oideachaidh?

Sa chiad artaigil aige do Dhàna, tha Niall Gòrdan ag innse dhuinn beagan mu na dòighean anns a bheil e fhèin air ionnsramaidean ciùìl ionnsachadh, ‘s e a’ cur ceist oirnn: dè chu cudromach ‘s a tha tàlant nàdarra?   Fàilte oirbh uile, a luchd-ciùil – eadar gun dèan sibh neo gun èist sibh ris… Continue reading

Posted in bogsa-ciùil, Cànan & Cultar, Ceòl, featured, giotar, ionnsachadh, Niall Gòrdan, seann daoine òga | Comments Off on Tàlant a’ Chiùil: Alt an aghaidh oideachaidh?