Category Archives: boireannaich

Margaideachd

Chunnaic mi seo anns a’ bhùth o chionn beagan laithean: muesli do fhir is do mhnathan. Dé fon ghréin?? Ach cha robh seo a’ chiad turas a chunnaic mi stuth gòrach mar sin, agus saoilidh mi gu bheil e air … Continue reading Continue reading

Posted in boireannaich, comann | Comments Off on Margaideachd

Smuaintean air ?????

Thàinig Athena nam cheann am mìos seo. ‘S i aon de na ban-diathan a chuireas mi urram riutha, ach leis an fhìrinn innse cha bhi mi a’ smaoineachadh oirrese cho tric oir tha an fheadhainn eile, Brìde no Arduinna mar … Continue reading Continue reading

Posted in an t-earrach, ban-dia, boireannaich, seann ghreugais | Comments Off on Smuaintean air ?????

??????

Tha fear de na h-oileanaich phrìobhaideach agam feumach air cuideachadh air Medeia le Euripides. Tha seo a’ toirt deagh chothrom dhomh rud Seann Ghreugais a leughadh as fhìor thoigh leam. Mar as àbhaist, cha bhi iad a leughadh ach Platon. … Continue reading Continue reading

Posted in boireannaich, cànan, leabhraichean, litreachas, seann ghreugais | Comments Off on ??????